Fryslân, 19-12-2008 • Politieberichten van donderdag 18 december 07.00 uur t/m vrijdag 19 december 07.00 uur

Berlikum: politie zoekt bestuurder zwarte pick-up
De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte pick-up, die woensdagmiddag de bestrating vernielde op de Hofsleane. Rond 14.00 uur reed de pick-up met flinke snelheid het parkeerterrein bij de supermarkt op. De auto reed over de opstaande stoepranden, die de bestrating van de parkeerhavens op zijn plaats houden. De stoepranden werden hierdoor verplaatst, waardoor de bestrating los kwam ten liggen en zo’n 36 vierkante meter opnieuw bestraat moet worden. Getuigen konden geen kenteken noteren. Het betreft een grote zwarte pick-up met enkele rode biesjes met daarin twee jonge jongens van circa 20 jaar. Getuigen, maar ook anderen, die weten welke auto dit is of wie de bestuurder is geweest, kunnen bellen met 0900 8844. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat u de dader kent en de dader u, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000.

Fryslân: resultaten intensievere landbouwcontroles in de gehele provincie
De politie heeft in de afgelopen maanden september, oktober en november extra aandacht geschonken aan controles op landbouwvoertuigen. Aanleiding voor deze extra controles zijn de relatief vele ongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn. Bij ongevallen met landbouwverkeer werden er in Fryslân in de periode van 2003 t/m 2007 371 ongevallen geregistreerd, waarbij tien doden en twintig ziekenhuisgewonden te betreuren vielen. Het aandeel van dergelijke ongevallen in het verkeer is te hoog, mede gezien het feit dat het landbouwverkeer maar relatief weinig kilometers maakt. De ongevallen worden bovendien steeds ernstiger en vallen de meeste slachtoffers bij de tegenpartij. Landbouwvoertuigen zijn gevaarlijker voor andere weggebruikers dan voor de bestuurders. Belangrijke doelstelling van de landbouwcontroles is het verhogen van de verkeersveiligheid, voor de bestuurders zelf, als voor overige verkeersdeelnemers.

In 2007 heeft een kleinschalig project ‘controles landbouwverkeer’ zich gericht op de gemeenten Smallingerland en Opsterland. Daar kwam naar voren dat ongeveer 80 % van de landbouwtractoren niet voldeed aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en gebruikerseisen. Veel ongevallen zijn terug te voeren naar het niet voldoen aan de eisen voor het landbouwverkeer. Bijvoorbeeld slechte verlichting, uitstekende delen, kapotte of ontbrekende spiegels, het niet voeren van de afgeknotte driehoek, te brede lading etc.

In het najaar van 2008 werd er door de politie Fryslân projectmatig in de gehele provincie extra gecontroleerd op landbouwvoertuigen en werd er bij constatering van overtredingen, zowel repressief als preventief opgetreden. Daarbij werden in totaal 763 landbouwvoertuigen gecontroleerd en 148 bekeuringen uitgeschreven. Van die bekeuringen waren er 67 voor het niet voeren van de afgeknotte driehoek, 52 voor ondeugdelijke verlichting, 8 voor kapotte of ontbrekende spiegels, 16 voor overtredingen met betrekking tot lengte / breedte van het voertuig en 5 bekeuringen voor uitstekende lading. Verder werden er in totaal 72 waarschuwingen gegeven voor diverse andere overtredingen betreffende landbouwvoertuigen.

Het project ‘controles landbouwverkeer’ krijgt in het voorjaar van 2009 een vervolg en richt zich ook op het verhogen verkeersveiligheid, met als doel vermindering van verkeersslachtoffers. Tijdens het voorjaar zal de politie, net zoals in het najaar, verscherpte controles op landbouwvoertuigen houden.

Leeuwarden: snelheidscontroles
De politie heeft donderdag op een tweetal locaties snelheidscontroles gehouden. Op het Zuidvliet kwamen 1140 passanten langs de controle en werden 20 overtredingen geconstateerd. Daarbij was de hoogst gemeten snelheid 68 km/u. Van de 1338 bestuurders die op de Harlingerstraatweg werden gecontroleerd waren er 72 in overtreding. Hier lag de hoogst gemeten snelheid op 72 km/u.

Leeuwarden: eenzijdig ongeval, tegen lantaarnpaal gebotst
De politie heeft donderdagavond geassisteerd bij de afhandeling van een eenzijdig ongeval op de Spanjaardslaan, nabij de rotonde van ‘Us Mem’. Een 61-jarige bestuurder uit Leeuwarden was met zijn auto tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder zat in zijn voertuig klem waardoor de brandweer hem er uit heeft moeten knippen. De Leeuwarder is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het MCL. Omdat het vermoeden bestond dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde is een bloedproef afgenomen. Het rijbewijs van de man is vooralsnog ingevorderd. De uitslag van de bloedproef moet de hoogte van het definitieve promillage geven.

Drachten: alcoholcontrole
De politie heeft donderdagavond en een deel van de nacht van donderdag op vrijdag op diverse locaties in Drachten circa 450 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. In totaal werden acht ademanalyses afgenomen, waarbij vijf bestuurders van onder andere een scooter, personenauto en brommobiel in overtreding waren. Van een 20-jarige man uit Drachten werd het rijbewijs ingevorderd. Deze beginnend bestuurder blies 385 ug/l. Naast de invordering werd ook proces-verbaal opgemaakt.

112Fryslan

})