DE BLESSE – Een gezellige ochtend vissen liep wat anders dan gepland, toen een visser met zijn magneet ineens op iets bijzonders stuitte. Een Duits bergkanon, zo bleek later na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Met behulp van touwen, een auto en veel mankracht werd op dat moment het nog onbekende voorwerp naar de kant getrokken. Daar kwamen de vissers al snel tot de conclusie dat het niet niets was en besloten daarop de politie te bellen. Toegesnelde agenten besloten samen met een Explosieven Verkenner van de politie om de EOD in kennis te gaan stellen.

De explosievenruimers uit Den Helder hebben het projectiel lange tijd onderzocht, waarna ze tot de conclusie kwamen dat er naar alle waarschijnlijkheid nog een granaat in de loop zou zitten. Op basis daarvan is het kanon aan de kant gelegd en in een vrachtwagen van de gemeente geladen om elders te worden vernietigd.

Omdat er mogelijk nog een tweede bijzonder voorwerp in het water lag, is de vinder nogmaals het water in gestapt om dit voorwerp te bevestigen aan een touw. Met behulp van de kraan van de gemeente is dit voorwerp voorzichtig naar de oppervlakte gehaald, maar daar bleek geen sprake te zijn van een gevaarlijke situatie.

Het bergkanon is vervolgens naar een, door de gemeente aangewezen, springlocatie gebracht in Nijeholtpade. Hier is er door de explosievenruimers een explosieve lading opgeplakt, om zo de granaat tot ontploffing te brengen. Met een kleine ‘plof’ was dit snel achter de rug.