LEEUWARDEN – Vrijdagochtend vroeg is een deel van een loods aan de Morseweg ingestort door de vele regen.

Het gaat om een loods van het bedrijf Grain Plastics en was voorheen van Burggraaf. De Leeuwarder vrijwillige brandweer moest om 6:30 naar de loods toe omdat het brandalarm geactiveerd was. Zij troffen daar een deels ingestorte loods aan. Ze hebben de sprinklerinstallatie uitgeschakeld en gekeken of er nog mensen binnen waren.

Doordat regenwater zich ophoopte in een hoek op het dak, stortte het dak in en nam een deel van de zijmuren mee. Er was op moment van instorten niemand in de loods aanwezig.

Ook in de rest van de provincie was er overlast door hevige regenval. Voornamelijk de noordwesthoek werd zwaar getroffen. Lokaal is er 100 mm regen gevallen. In Sint Anna Parochie liepen de kruipruimtes van zorgcentrum De Beuckelaer vol water, in Tjalleberd dreigde een feesttent in te storten, straten die blank stonden en kelders die leeggepompt moesten worden. De Friese brandweer is lang bezig geweest met meldingen van wateroverlast.

112Fryslan