Politieberichten van zaterdag 30 januari 11.00 uur t/m zondag 31 januari 11.00 uur

Sneek: jongen aangehouden voor mishandeling
De politie heeft zaterdagmiddag aan de Kamerlingh Onnesstraat een 17-jarige inwoner van Sneek aangehouden op verdenking van mishandeling. De jongen had een woordenwisseling gehad met een 21-jarige inwoner van IJlst, waarna hij hem een beker met heet water in het gezicht gooide. De Sneker werd hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor mocht de verdachte het bureau weer verlaten. Tegen hem werd proces-verbaal opgemaakt. De IJlster deed aangifte van de mishandeling.

Leeuwarden: man aangehouden voor rijden onder invloed en verlaten plaats ongeval
De politie heeft zaterdagavond op de Roptastate een 52-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van het verlaten plaats ongeval en rijden onder invloed van alcohol. Een getuige had gezien dat een auto een lantaarnpaal raakte, vervolgens doorreed en uiteindelijk in de bosjes tot stilstand kwam. Agenten troffen ter plaatse de auto zonder bestuurder. Verse voetstappen in de sneeuw leidden uiteindelijk naar een portiek alwaar de Leeuwarder op de grond lag. De man sprak onsamenhangend en kon niet op zijn eigen benen staan. De 52-jarige werd hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Omdat hij niet in staat was om een ademanalyse uit te voeren, werd bij hem een bloedproef afgenomen. Tevens bleek dat de man in het bezit was van een ongeldig verklaard rijbewijs. De verdachte werd voor verhoor ingesloten.

Franeker: twee mannen aangehouden voor diefstal brandstof
De politie heeft zaterdagavond op de Welsrijperweg een 30-jarige man uit Newcastle (GB) en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van diefstal van brandstof. Een getuige had gezien dat de mannen zich in een busje verdacht ophielden op de Kleasterdyk in Winsum en waarschuwde hierop direct via 1-1-2 de politie. Agenten troffen de bestelauto op een vluchthaven tussen Franeker en Wjelsryp en stelden een onderzoek in. In de auto troffen zij meerdere jerrycans met vermoedelijk diesel en een hevel. Hierop werden de bestuurder en bijrijder aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Uit onderzoek bleek dat de brandstof in de jerrycans mogelijk afkomstig was van een vrachtwagen. Het tweetal werd voor verhoor ingesloten. De eigenaar van de vrachtwagen moet nog aangifte doen.

Bornwird: automobilist aangehouden voor rijden onder invloed
De politie heeft zaterdagavond op de Foudgumerwei een 21-jarige automobilist uit Brantgum aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van alcohol. Een getuige had gezien dat een auto van de weg in de sloot raakte en dat de bestuurder weg liep toen de agenten ter plaatse kwamen. Na een korte zoekslag troffen de agenten de 21-jarige in een sloot aan alwaar hij zich had verstopt. De man sprak met dubbele tong en was onvast ter been. Hierop werd hij aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Aan het bureau bleek dat de beginnend bestuurder geen geldig rijbewijs had, omdat deze eerder was ingevorderd vanwege rijden onder invloed. Hierop werd de auto van de verdachte inbeslaggenomen. Omdat de 21-jarige weigerde mee te werken aan een ademanalyse kreeg hij een rijverbod van 24 uur. De verdachte werd voor verhoor ingesloten.

Leeuwarden: man aangehouden voor bedreiging agent en rijden onder invloed
De politie heeft zaterdagavond op de Fedde Schurerwei een 42-jarige man uit Leeuwarden aangehouden op verdenking van bedreiging van een agent. Agenten kregen de melding dat de man overstuur en onder invloed van alcohol in zijn auto was gestapt. Op het moment dat de politie in gesprek was met de melder kwam de Leeuwarder in zijn auto aan rijden. Toen hij uitstapte uitte hij allerlei bedreigingen richting één van de agenten. Hierop werd de verdachte aangehouden, waarbij hij zich hevig verzette. Omdat het vermoeden bestond dat de man onder invloed van alcohol verkeerde, werd hij aan een ademanalyse onderworpen. De verdachte blies 645 ug/l, goed voor een rijverbod van 7 uur. Naast een proces-verbaal werd het rijbewijs van de Leeuwarder ingevorderd. De man werd voor verhoor ingesloten op het politiebureau.

Heerenveen: automobilist gewond na eenzijdige aanrijding
De politie heeft zaterdagavond op de rijksweg A7 een eenzijdige aanrijding afgehandeld waarbij een 36-jarige automobilist uit Zoetermeer en de bijrijdster (leeftijd en woonplaats onbekend) gewond raakten. Tijdens een sneeuwbui raakte de auto in een slip, sloeg over de kop en kwam vervolgens tegen de vangrail tot stilstand. De man en de vrouw zijn met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen.

Leeuwarden: man aangehouden voor huisvredebreuk
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag aan het Ruiterskwartier een 21-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden op verdenking van huisvredebreuk. De Leeuwarder was een horecagelegenheid binnen gegaan terwijl hij een collectief horecaverbod heeft. De verdachte werd hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau alwaar hij voor verhoor werd ingesloten.

Heerenveen: man aangehouden voor vernieling politieauto
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de K.R. Poststraat een 24-jarige man uit Jubbega aangehouden op verdenking van het plegen van een vernieling. Tijdens de surveillance werd een politieauto bekogeld met sneeuwballen. De agenten stapten vervolgens uit en wisten één van de gooiers (leeftijd en woonplaats onbekend) te achterhalen. Terwijl de agenten bezig waren met het uitschrijven van een proces-verbaal voor baldadigheid, trapte de Jubbegaaster tegen de buitenspiegel van de auto. Vervolgens brak hij de ruitenwisser van de achterzijde van het voertuig af. Dit werd gezien door andere agenten die de verdachte vervolgens aanhielden. De man werd overgebracht naar het politiebureau alwaar hij voor verhoor werd ingesloten.

Drachten: twee mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Drift twee 21-jarige mannen uit Drachten aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Surveillerende agenten werden gewaarschuwd door een getuige dat een man in elkaar werd geslagen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, rende één van de verdachten weg. Na een korte achtervolging kon deze man worden aangehouden. Op aanwijzing van het 19-jarige slachtoffer uit Groningen kon kort daarna de tweede verdachte worden aangehouden. Het duo werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau alwaar zij voor verhoor werden ingesloten. De Groninger liep door de mishandeling letsel aan zijn been op en deed hiervan aangifte.

Fryslân: alcoholcontrole
De politie heeft zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag weer op diverse plekken in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Dit resulteerde in vier processen-verbaal en rijverboden. In één geval was zoveel gedronken dat ook het rijbewijs werd ingevorderd. Dat betrof een 39-jarige automobilist uit Sint Annaparochie die op de Hemmemaweg in zijn woonplaats reed. Hij blies 760 ug/l, goed voor een rijverbod van 9 uur.

112Fryslan

})