Fryslân, 27-09-2009 • Politieberichten van zaterdag 26 september 11:00 uur tot zondag 27 september 11:00 uur.

Deinum: rijbewijs ingevorderd na forse snelheidsovertreding
De politie heeft zaterdagavond op de N31 nabij Deinum het rijbewijs van een 44-jarige automobilist uit Wormer ingevorderd na een forse snelheidsovertreding. De bestuurder passeerde een snelheidscontrole met de lasergun met 158 kilometer per uur, terwijl op de N31 100 kilometer per uur is toegestaan. Na een stopteken werd het rijbewijs van de man ingevorderd. Tevens werd er proces-verbaal opgemaakt.

Leeuwarden: gevaarlijk rijgedrag in binnenstad
De politie heeft zaterdagavond in de binnenstad een 19-jarige automobilist uit Leeuwarden een stopteken gegeven na gevaarlijk en agressief rijgedrag. Een surveillerende motoragent zag dat de bestuurder op de Prins Hendrikkade onvoldoende afstand hield ten opzichte van zijn voorganger. De afstand werd door de agent geschat op twee meter. Na een vreemde manoeuvre haalde de 19-jarige beginnende bestuurder zijn voorganger in. Hij maakte daarbij veel snelheid en veel voetgangers keken dan ook om. Hij negeerde daarbij ook nog een doorgetrokken streep. Op dat moment was het erg druk in de binnenstad met fietser en voetgangers. De motoragent besloot dan ook de bestuurder een stopteken te geven. Na controle bleek dat de Harlinger al eerder twee punten van zijn rijbewijs was kwijtgeraakt vanwege forse verkeersovertredingen. Ook nu werd er weer proces-verbaal opgemaakt voor gevaarlijk en agressief rijgedrag. Daarnaast werd de Harlinger aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag van het CBR.

Wolvega: politie houdt twee verdachten aan voor vernieling
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Van Harenstraat een 24-jarige inwoner van Wolvega aangehouden op verdenking van vernieling. Diezelfde nacht werd ook nog een 20-jarige plaatsgenoot aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Een getuige had gezien dat drie mannen verkeersborden uit de grond trokken en op ruiten sloegen. Direct werd via 1-1-2 de politie gewaarschuwd. Omdat de agenten beschikten over een goed signalement kon de 24-jarige al snel worden achterhaald. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn 20-jarige plaatsgenoot kon later die nacht, eveneens door het goede signalement, worden aangehouden. Beide verdachten werden voor nader onderzoek ingesloten. De politie heeft inmiddels een vermoeden wie de derde verdachte moet zijn. Er volgt dan ook nader onderzoek.

Gorredijk: politie houdt verdachte aan voor vernieling
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een woning aan de Stokerij een 37-jarige inwoner van Gorredijk aangehouden op verdenking van vernieling. De 55-jarige bewoner zag dat de 37-jarige hout uit zijn tuin wilde halen. Hij ging hierop naar buiten en sprak de man aan. De 37-jarige legde het hout terug. De bewoner waarschuwde vervolgens de politie en nam de 37-jarige man mee zijn huis in, dit in afwachting van de politie. Eenmaal binnen vernielde de 37-jarige een groot deel van het interieur. De bewoner kon de man onder controle brengen. De agenten waren snel ter plaatse en namen de verdachte over. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier werd hij voor nader onderzoek ingesloten. Nabij een woning aan de Stokerij was een groot vuur gemaakt. De 37-jarige zocht vermoedelijk hout voor dit vuur. De agenten waarschuwden de brandweer om het vuur uit te laten maken. De brandweer doofde de vlammen vervolgens. De eigenaar van de woning waar het vuur gaande was, krijgt deze week een rekening van de brandweer voor de bluswerkzaamheden.
Harlingen: politie houdt verdachte aan voor bedreiging met wapen
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 50-jarige inwoner van Harlingen aangehouden op verdenking van bedreiging met een wapen. De man had in de Kotterstraat enkele stadsgenoten met een luchtbuks bedreigd. Een 27-jarige inwoner van Harlingen deed hiervan aangifte. De agenten gingen vervolgens naar de woning van de 50-jarige Harlinger. Na enig verzet, waarbij een agent werd geschopt, kon de man worden aangehouden. Het wapen werd in de woning aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Drachten: politie houdt verdachte aan voor diefstal fiets
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Splitting een 16-jarige inwoner van Drachten aangehouden op verdenking van de diefstal en/of heling van een fiets. Surveillerende agenten zagen de jongen zonder verlichting fietsen op een kinderfiets. De 16-jarige verklaarde tegenover de agenten dat het de fiets van zijn broertje was. Na contact met de ouders van de jongen bleek hij geen broertje te hebben. Inmiddels hadden de agenten gezien dat er was geknoeid met het slot van de fiets. Hierop werd de 16-jarige aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De fiets werd in beslag genomen. De verdachte werd voor nader onderzoek ingesloten.

Joure: politie houdt dakinbreker aan
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 27-jarige man (woonplaats) na een grote zoektocht aangehouden op verdenking van een dakinbraak bij een supermarkt aan deKoningin Julianalaan. Omstreeks 01.00 uur kregen surveillerende agenten een melding dat het inbraakalarm van de supermarkt was afgegaan. Direct gingen meerdere eenheden van de politie naar de supermarkt. Na een kort onderzoek bleek dat men een gat in het dak van de supermarkt had gemaakt. Bij het gat lagen nog diverse gereedschappen. De agenten begonnen vervolgens met een grote zoektocht naar de inbrekers. Bij deze zoektocht werd onder andere politiehond ingezet. Een inwoner van Joure had een verdacht persoon gezien en waarschuwde de politie. Op de Prins Bernhardlaan werd deze 27-jarige man door de agenten gecontroleerd. De man zijn broek en schoenen waren nat. Gezien de omstandigheden werd hij dan ook aangehouden. De man was in het bezit van een sleutel van een auto. Na een zoektocht werd deze auto in Joure gevonden. De auto werd voor onderzoek in beslag genomen. De verdachte werd voor nader onderzoek ingesloten.

Terwispel: politie houdt twee verdachten aan voor diefstal
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag Alde Dyk twee inwoners van Ureterp van 19 jaar aangehouden op verdenking van diefstal van rijplaten. Surveillerende agenten zagen op de Alde Dyk een grote bestelbus staan. Twee mannen waren druk bezig om een rijplaat in de bus te duwen. Het duo werd aangesproken door de agenten. Omdat ze een onsamenhangend verhaal vertelden, werden de twee aangehouden. Beide mannen werden overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Nijland: politie houdt twee verdachten aan voor bedreiging
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op deTramstrjitte twee inwoners van Nijlan van 19 en 20 jaar aangehouden op verdenking van bedreiging. De twee hadden de beveiligers bij een feest bedreigd. Met enige werden beide mannen aangehouden. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten. Tijdens de aanhoudingen werd een groepje omstanders vervelend. Hen werd gevorderd om te vertrekken. Dit deden ze pas toen er een politiehond dreigend werd ingezet.

Leeuwarden: man agressief door drank en drugs
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Ipe Brouwerssteeg een 21-jarige inwoner van Groningen met moeite onder controle kunnen krijgen. De man had vermoedelijk drugs en alcohol gebruikt en ging in de Ipe Brouwerssteeg volledig door het lint. Maar liefst vier agenten moesten er aan te pas komen om de Groninger onder controle te krijgen. De 21-jarige werd geboeid en vervolgens voor nader onderzoek per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Eenmaal in het ziekenhuis leek de man wat rustiger te worden. Maar plotseling werd hij weer agressief. De agenten brachten hem wederom onder controle. Na overleg met personeel van het ziekenhuis werd besloten om de Groninger over te brengen naar het politiebureau. Hier werd hij ter ontnuchtering ingesloten.

Leeuwarden: politie houdt twee verdachten aan
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op het Ruiterskwartier twee inwoners van Leeuwarden van 17 en 18 jaar aangehouden na het negeren van bevel of vordering. De twee maakten deel uit van een groepje jongeren dat zich uitdagend en baldadig gedroeg op het Ruiterskwartier. De groep werd aangesproken door de agenten. De 17-jarige beledigde daarbij een agent. Hij kreeg dan ook een bekeuring. De groep nam vervolgens een dreigende houding aan. Met behulp van de mountainbikes hielden de agenten de jongeren op afstand. Nadat de bekeuring was uitgeschreven werd nadrukkelijk aan de jongeren gevraagd om te vertrekken. Ondanks meerdere verzoeken kwamen de 17 en de 18-jarige toch terug. De twee werden dan ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier werden ze voor nader onderzoek ingesloten.

Leeuwarden: politie houdt drie verdachten aan
De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Korfmakersstraat drie inwoners van Leeuwarden van 26, 27 en 41 jaar aangehouden. De 41-jarige man was na een avondje stappen naar een eetgelegenheid gegaan in de Korfmakersstraat. Hier kreeg hij ruzie met een aantal mannen, waaronder die van 26 en 27 jaar. De 41-jarige werd daarbij geslagen en geschopt. Eenmaal buiten stapte de Leeuwarder in de auto van zijn vriendin en wilde op de twee mannen van 26 en 27 jaar inrijden. Dit alles werd gezien door surveillerende agenten en die grepen dan ook direct in. De 41-jarige man werd aangehouden en ook de twee mannen van 26 en 27 jaar werden aangehouden. De drie werden overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Harlingen: politie onderzoekt vernieling en vandalisme
De politie onderzoekt de vernieling van een ruit van een woning aan de Zuiderstraat. Op de vroege zondagochtend was de ruit ingegooid. Alle andere ruiten van de woning waren bespoten met graffiti. Ook elders in de stad was graffiti aangebracht. Zo werden in Wilhelminastraat en de Havenweg auto’s voorzien van tags. In de Spoorstraat werden een bushokje en enkele verkeersborden bespoten met verf. De benadeelden moeten nog aangifte doen.

Fryslân: alcohol in het verkeer
De politie heeft zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag weer op diverse plekken in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Al deze controles resulteerden in tien processenverbalen en rijverboden. In drie gevallen was zoveel gedronken, dat ook het rijbewijs werd ingevorderd. Dat betrof de volgende gevallen (achtereenvolgens tijdstip en plaats controle, verdachte, uitslag ademanalyse en eventuele bijzonderheden):

[ul][li]Zaterdagavond, 19.00 uur, Heremaweg in Heerenveen, een 36-jarige fietser uit Heerenveen. Omstanders hadden de politie gewaarschuwd toen ze hem naast zijn fiets hadden zien liggen. De agenten hadden eerder die avond ook al een melding gekregen over de man. Hij was toen op de Woudsingel liggend op de grond aangetroffen. Bij het zien van de ambulance was de man snel op zijn fiets gestapt en er vandoor gegaan. Ook deze keer wilde de fietser naar huis. De agenten spraken hem aan en de 36-jarige werd gevraagd mee te werken aan een blaastest. Tot twee keer toe saboteerde de man de test. Hij werd dan ook aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse. De agenten besloten dan ook om zijn rijbewijs in te vorderen en de man een rijverbod van 24 uur mee te geven. Daarnaast kreeg hij een bekeuring voor het saboteren van de blaastest op straat.[/li]
[li]Zaterdagavond, 23.50 uur, Bregepaad in Grou, een 21-jarige beginnende bestuurder uit Grou, 500 ug/l.[/li]
[li]Zaterdagavond, 23.55 uur, Jan Binneslaan in Surhuisterveen, een 28-jarige bestuurder uit Augustinusga, 575 ugl. De bestuurder viel op omdat hij met een flesje bier uit zijn auto stapte.[/li][/ul]

112Fryslan