BUITENPOST – In Het gemeentehuis van Achtkarspelen zijn vrijdagmorgen 7 toezichthouders onder grote belangstelling beëdigd

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

In 2004 is het project toezichthouders Noordoost Fryslân van start gegaan voor een periode van 3 jaar. Het project bleek een succes en wordt daarom voortgezet in de huidige vorm, waarbij ook Boarnsterhim aansluit. Bovendien heeft een aantal toezichthouders met goed gevolg de BOA-opleiding afgerond en wordt het voor hun straks mogelijk verbaliserend op te treden tegen kleinere overtredingen.Op 1 juli 2004 is het project toezichthouders in de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel van start gegaan. Toezichthouders werken aanvullend ten opzichte van de politie. Zij geven de burger de zekerheid dat er vanuit de overheid een wakend oog is in die situaties waar de politie niet wordt ingezet. Toezichthouders vervullen onder andere taken op het gebied van verkeersbegeleiding en afzettingen bij evenementen. Daarnaast functioneren ze als vraagbaak voor bezoekers. De schaarse politie-inzet kan hierdoor veel gerichter worden ingezet, waardoor de effectiviteit van het politieoptreden wordt verhoogd. Met de aanstelling tot APV-controleur kunnen de toezichthouders als Bijzondere Opsporingsambtenaar vanaf 1 juli 2007 ook verbaliserend optreden bij overtreding van de APV en Afvalstoffenheffing. Bijvoorbeeld voor wildplassen, samenscholing of het achterlaten van rommel.© foto’s: Jan Beets      www.radionof.nl

112Fryslan