Fryslân, 27-05-2009 • Politieberichten van dinsdag 26 mei 07:00 uur tot woensdag 27 mei 07:00 uur

Lemmer: politie houdt automobilist aan voor bezit drugs
De politie heeft dinsdagmiddag in de Urkerstraat een 22-jarige automobilist uit Lemmer aangehouden op verdenking van het bezit van drugs. Surveillerende agenten zagen de man rijden en er volgde een controle. In de auto van de man vonden de agenten een kleine hoeveelheid wiet en speed. Daarnaast vonden ze zo’n 20 pillen, vermoedelijk XTC. De automobilist werd aangehouden en de drugs werd in beslag genomen. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. Tevens werd zijn rijbewijs werd ingevorderd in verband met het rijden onder invloed van drugs. Tenslotte werd na overleg met de officier van de justitie ook nog zijn auto in beslag genomen. Het was namelijk de tweede keer in vier weken tijd dat de Lemster werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs.

Ruigahuizen: fietser overleden na aanrijding
Een 72-jarige inwoner uit Oudemirdum die dinsdagmiddag op de Sudergoawei betrokken raakte bij een aanrijding is dinsdagavond in het ziekenhuis van Sneek overleden aan zijn verwondingen. Het slachtoffer fietste over de Houtdijk en stak zonder te stoppen de kruising over. Een 25-jarige automobilist uit Sneek probeerde een aanrijding te voorkomen door zeer krachtig te remmen en naar links te sturen. De Sneker kon echter een aanrijding niet meer voorkomen en raakte de fietser. De 72-jarige man werd door het ambulancepersoneel gestabiliseerd en vervolgens met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. Later die avond overleed de man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De 25-jarige bestuurder krijgt slachtofferhulp aangeboden. Bureau Verkeersongevalanalyse heeft de aanrijding onderzocht.

Leeuwarden: politie houdt verdachte aan
De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op het Herenwaltje een 39-jarige inwoner van Leeuwarden aangehouden. Surveillerende agenten zagen dat de man met een geopend blikje bier over straat liep. De agenten schreven vervolgens een bekeuring uit. De Leeuwarder gaf aan dat hij alleen Engels sprak. Omdat de hij geen identiteitsbewijs wilde overhandigen en tevens zijn naam niet gaf, werd hij aangehouden. De 39-jarige werd overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten.

Wymbritseradiel/Sneek: groot aantal controles op diverse gebieden
De politie heeft dinsdag in samenwerking met de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Wetterskip Fryslân, de Douane en de gemeenten Wymbritseradiel en Sneek een groot aantal controles gehouden in de beide gemeenten op het gebied van verkeer, zwaar vervoer, milieu, waterrecreatie en overlast. Ook werden twee lokfietsen ingezet en werden mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen.

Verkeerscontrole
Op de Stadrondweg-zuid in Sneek werd een verkeerscontrole gehouden. Veel passerenden automobilisten en motorrijders werden gecontroleerd. Hierbij werden 52 bekeuringen uitgeschreven, waarvan 15 voor de overschrijding van de maximum snelheid, 13 voor het negeren van het rode verkeerslicht, 13 voor het niet dragen van een autogordel, drie voor te donkere autoruiten, twee voor niet handsfree bellen, één voor niet dragen van een helm, één voor het rechts inhalen, één voor het rijden met een verlopen rijbewijs en één voor het passeren van een doorgetrokken streep.

Taxi-controle
Bij het ziekenhuis in Sneek, maar ook elders in de stad, werd een taxi-controle uitgevoerd. Tijdens de controle werden elf taxi’s en één autobus gecontroleerd. Eén taxichauffeur kreeg een boete voor een ongeldige werkmap. Daarnaast werden er nog vier waarschuwingen uitgedeeld, waarvan drie voor te lange ononderbroken rijtijden en één voor het niet zichtbaar hebben van de chauffeurspas voor de passagiers.

Belastingcontrole
Op de Stadsrondweg-zuid werd met behulp van een ‘catchken’ de kentekens van alle passerende weggebruikers gecontroleerd. Tijdens de controle werd op negen auto’s beslag gelegd voor een bedrag van €70.318,- omdat de bestuurders nog een belastingschuld hadden openstaan. Twee van de negen auto’s werden direct afgevoerd. Daarnaast werden zeven kwitanties geïncasseerd voor een bedrag van €3988,-.

Controle zwaar vervoer
In beide gemeenten werden 14 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werd zeven keer proces-verbaal opgemaakt, waarvan drie voor overbelading, twee voor het niet op juiste wijze vervoeren van verontreinigde grond (er lekte veel vloeistof uit de laadbak op straat), één voor niet op juiste wijze vervoeren van gevaarlijke stoffen (de vrachtbrief ontbrak) en één omdat de vrachtwagen niet was voorzien van een eurovignet. Daarnaast werd er één boeterapport opgemaakt voor Arbeidstijdenbesluit Vervoer. De chauffeur had geen gegevens ingevuld op het middenveld van de tachograafschijf.

Waterrecreatie
Op het water in en rondom Sneek werd door de verschillende diensten toezicht gehouden. In verband met de weersomstandigheden was het erg rustig op het water. Wel moest men nog in actie komen op het Prinses Margrietkanaal, midden op het Koufurdermeer. Hier was een zeilboot omgeslagen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De opvarenden werden naar de wal gebracht en daar onderzocht door het personeel van de ambulance. Niemand van hen bleek letsel te hebben.

Milieucontrole
In de gemeente Sneek werden jachthavens bezocht. Drie van hen krijgen mogelijk een proces-verbaal omdat er nog geen afnamepunten voor de vuilwatertanks voor de pleziervaart aanwezig zijn. De drie havens krijgen een bestuurlijke brief van de gemeente om voor een nader te bepalen datum te voldoen aan de eisen op straffe van een dwangsom en proces-verbaal. Op de Paviljoenwei vonden de controleurs een gedumpt autowrak. De eigenaar van de auto kreeg een proces-verbaal.

Controle centrum
In de voetgangersgebieden in het centrum van Sneek werden 17 fietsers, één bromfietser en één automobilist bekeurd voor het fietsen/rijden in deze wandelgebieden. In de RSG Almastraat stonden drie jongens te roken. Bij het zien van de agenten stopten ze iets weg. Na controle bleek het om een joint te gaan. De joint werd vernietigd. Omdat de drie eigenlijk in de klas hadden moeten zitten, wordt er ook nog contact opgenomen met de school.

Inzet lokfietsen
Bij het station en bij een supermarkt aan het Normandiaplein in Sneek werden twee lokfietsen neergezet. Bij een vorige actie werd de lokfiets al na vier minuten gestolen. Dinsdag werden de twee fietsen echter niet weggenomen.

Executieactie
In beide gemeenten werden diverse mensen bezocht die mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen. In totaal werd voor 566,45 euro aan openstaande boetes geïnd. Daarnaast werd er één persoon aangehouden. Bij het niet betalen van de openstaande van €140,63 moet hij twee dagen de cel. Tenslotte werden nog één onherroepelijke vonnissen betekend.

112Fryslan