Politieberichten van woensdag 23 februari.

Vier verdachten aangehouden voor flessentrekkerij en oplichting
DRACHTEN- De politie heeft een onderzoek verricht naar een omvangrijke oplichtingzaak die in de periode van 2005 tot 2010 in Fryslân en Drenthe plaatsvond. In die periode werden in Noordwolde, Leeuwarden, Dokkum, Drijber, Orvelte, Oosterwolde en Veenwouden gepleegd. Tijdens het onderzoek zijn vier inwoners uit Meppel aangehouden.

Start onderzoek
Naar aanleiding van een uitzending van Tros-opgelicht en de daarop volgende contacten met de politie Fryslân werd in overleg met de officier van justitie besloten om de mogelijke benadeelden via e-mail te benaderen voor het doen van aangifte. Na het invullen van een aangifteformulier konden benadeelden dit samen met bewijsstukken naar de recherche mailen en de originele stukken opsturen. De rechercheurs beoordeelden vervolgens alle aangiften op aanwezige strafbare feiten. In de genoemde periode werden bij diverse regiokorpsen in Noord-Nederland door 23 benadeelden aangifte gedaan.

Flessentrekkerij en oplichting
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachten zowel privé als zakelijk goederen en diensten bestelden waarna zij de betalingsverplichtingen niet nakwamen. Daarnaast huurden de verdachten diverse panden, bedrijfspanden en woningen zonder dat de huur werd betaald. Ook namen zij diensten af waarvoor de overeengekomen betaling niet werden nagekomen. De schade die de benadeelden leden bedroeg ongeveer 100.000 euro.

Aanhouding verdachten
Tijdens het onderzoek kwamen steeds meer feiten naar boven. De officier van justitie gaf vervolgens opdracht om de vier verdachten aan te houden. Eind januari 2011 kon de politie vier inwoners van Meppel van 60, 50, 35, en 22 jaar aanhouden.

Verhoor
Tijdens het verhoor legden de verdachten verklaringen af. Na het afleggen van de verklaringen werden de 50, 35 en een 22-jarige verdachte na verhoor heengezonden. De 60-jarige verdachte werd door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Op 10 februari werd de voorlopige hechtenis van de 60-jarige verdachte door de meervoudige raadkamer onder voorwaarden geschorst. Tegen de aangehouden verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Zij zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Vijf hennepkwekerijen opgerold
FRYSLâN- De politie heeft maandag en dinsdag in de provincie vijf hennepkwekerijen opgerold. De agenten kwamen de kwekerijen allemaal op het spoor dankzij anonieme tips. Tijdens de actie werden vijf verdachten aangehouden. Tegen alle verdachten werd proces-verbaal opgemaakt.

Franeker
Maandag vielen agenten in Franeker een bovenwoning aan het Leeuwarderend binnen. Hier troffen agenten een hennepkwekerij aan met 750 planten en hennepresten aan. In het pand was niemand aanwezig. Verder onderzoek volgt dan ook nog.

Boelenslaan
Achter een woning aan de Boelenswei in Boelenslaan werden in twee garages hennepkwekerijen aangetroffen. In de voorste garage stonden zes hennepplanten onder één grote lamp en 88 stekjes. Op de zolder van deze garage was een droogruimte en daar lag 93 gram gedroogde hennep. Verder lagen daar alle benodigde attributen om de toppen te laten drogen. Ook in de de achterste garage werd een hennepkwekerij aangetroffen. In deze kwekerij stonden 107 hennepplanten waarvan zeven moederplanten. In de woning werden de 51-jarige bewoner en een 53-jarige vrouw uit Veendam aangehouden. Naast het vervaardigen van softdrugs worden de man en vrouw ervan verdacht uitkeringsfraude te hebben gepleegd. De twee zitten dan ook nog steeds vast.

Makkinga, Oldeberkoop, Oosterwolde
De politie heeft dinsdagmorgen op drie plaatsen in de gemeente Ooststellingwerf invallen gedaan in woningen en bedrijven in verband met de aanwezigheid van hennepkwekerijen. In Olderberkoop werd in een bedrijf aan de Stellingenweg een hennepkwekerij ontmanteld waarbij 850 hennepplanten werden aangetroffen. De elektriciteit werd hier illegaal afgetapt. In een bedrijf aan de Venekoten in Oosterwolde werd een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld met 59 planten. Ook in dit geval bleek de elektriciteit illegaal te zijn afgetapt. In een bedrijf aan de Buterheideveld in Makkinga werd een hennepkwekerij ontmanteld met 89 planten. Daarnaast deed de Algemene Inspectie Dienst een onderzoek naar de bedrijfsomstandigheden van het bedrijf. In het bedrijf werden in een stal teveel varkens aangetroffen. Zes daarvan waren in een zo slechte conditie dat zij door een dierenarts moesten worden afgemaakt. In verband met het aantreffen van bovengenoemde hennepkwekerijen werd een 33-jarige inwoonster van Makkinga, een 23-jarige inwoner van Oosterwolde en een 61-jarige inwoner van Oldeberkoop aangehouden.

Aanpak hennepteelt in Fryslân
De politie Fryslân pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook nog onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft, en dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen zijn eigendommen in beslag worden genomen.

Piet Franssen nieuwe directeur SSC-Noord
Piet Franssen (59 jaar) is benoemd tot directeur van het Shared Servicecenter Noord (SSC-Noord). SSC-Noord is het gemeenschappelijke onderdeel van de korpsen Drenthe, Fryslân en Groningen. De waarneming gaat nu over in een definitieve aanstelling als directeur.

Piet Franssen is momenteel waarnemend directeur van SSC-Noord. Daarvoor was hij lid van de korpsleiding in Drenthe. Sinds 2007 is Piet Franssen nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor SSC-Noord. Hij kent alle ‘ins en outs’ en is voor veel mensen al een bekend gezicht.

Sinds 1972 is Piet Franssen werkzaam bij de politie. Na de reorganisatie van de politie in 1993 is Piet in de regio Gooi en Vechtstreek gaan werken, waarbij zijn laatste functie hoofd Bureau Korpsleiding was. In 1999 maakte hij de overstap naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als contactpersoon tussen het departement en de korpsen hield hij zich onder andere bezig met relatiebeheer en toezicht op financieel beheer bij de korpsen. In de periode 2000-2002 is hij intensief betrokken geweest bij het moderniseren van de bedrijfsvoering van de Politieacademie. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Bedrijfsvoeringbeleid van de directie Politie. In deze functie was Piet onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het huidige budgetverdeelsysteem (bekend als het BVS) dat op 1 januari 2007 is ingevoerd.

‘Als directeur SSC-Noord richt ik me in het bijzonder op het verbinden van de korpsen met SSC-Noord en daarbij de korpsen ondersteunen bij het werken met een dienstverleningsconcept. De uitdaging is om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening van SSC-Noord zodanig te krijgen, dat het het bestaan van SSC-Noord tot een vanzelfsprekendheid maakt’, aldus Piet.

Mannen aangehouden voor diefstal metaal
WOMMELS- De politie heeft dinsdagmorgen twee inwoners van Leeuwarden 33 en 34 jaar aangehouden op verdenking van diefstal van metaal bij een bedrijf aan de Walpeterwei. Een getuige zag op het erf van het bedrijf de twee mannen metaal wegnemen. Hij noteerde het kenteken van de auto waarmee de mannen waren gekomen en waarschuwde een collega. Deze belde direct via 1-1-2 de politie. Nadat de Leeuwarders metaal, waaronder een koperen staaf, in de auto hadden geladen gingen ze er vandoor. Op de Legedijk nabij afslag Bozum zag één van de medewerkers van het bedrijf de mannen in hun auto rijden en gaf de juiste locatie aan de politie door. De Leeuwarders werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar zij verhoor werden ingesloten. Een 41-jarige inwoner van Wommels deed aangifte. De auto en het metaal werden in beslag genomen.

Man verzint mishandeling
JUBBEGA – Een 24-jarige inwoner van Jubbega heeft een mishandeling verzonnen. De man was volgens zijn eigen zeggen in de nacht van zaterdag 12 februari op zondag 13 februari mishandeld op het fietspad aan de Slusleane in zijn dorp. Hij vertelde dat hij uit Lippenhuizen vandaan kwam fietsen en onderweg was naar zijn woonplaats. Net voor het dorp Jubbega, ter hoogte van een bedrijf, zou hij volgens zijn zeggen door achteropkomende fietsers van fiets zijn getrapt. Het ‘slachtoffer’ deed aangifte en de politie stelde een onderzoek in. Zo werden beelden van een bewakingscamera op [url=http://www.dadergezocht.nl]www.dadergezocht.nl[/url] geplaatst. Mede door deze aandacht kwam het echte verhaal boven water. De 24-jarige man bleek niet van zijn fiets te zijn getrapt. Hij was door overmatig alcohol gebruik ten val gekomen. Hij liep door de val letsel op aan zijn gezicht en moest zich dan ook onder behandeling van een arts en een tandarts stellen. Tevens raakte hij zijn bril kwijt. De man zal nog worden gehoord voor het doen van een valse aangifte.

Overval op woning
OOSTERWOLDE- De politie stelt een onderzoek in naar een gewelddadige overval die dinsdagavond plaatsvond in een woning aan De Fenne in Oosterwolde. Tussen 20.40 uur en 22.30 uur werd bij de woning aangebeld. Toen de deur werd opengedaan werden de bewoners met vermoedelijk een vuurwapen bedreigd. De overvallers drongen vervolgens de woning binnen. In de woning waren nog vijf andere bewoners aanwezig. Eén van de bewoners werd mee genomen naar een andere ruimte waar hij werd mishandeld en vastgebonden. De andere bewoners werden door nog twee andere inmiddels gearriveerde overvallers ondervraagd en bedreigd om geld af te geven. Uiteindelijk verlieten de overvallers het pand. Het is nog onduidelijke wat er precies is weggenomen. De politie heeft in en rondom de woning sporenonderzoek verricht. Ook werd kort gesproken met de slachtoffers en getuigen. Deze gesprekken gaan vandaag verder. Ook zal vandaag een buurtonderzoek worden gehouden. Aan alle bewoners is slachtofferhulp aangeboden.

Burgernetactie na straatroof
LEEUWARDEN – De politie heeft samen met de deelnemers van Burgernet uitgekeken naar straatrover. Een 21-jarige inwoner van Leeuwarden liep dinsdag omstreeks 16.30 uur over de Vuurdoornstraat en werd daar bedreigd door een man. Hij moest zijn mobiele telefoon afstaan en de straatrover ging vervolgens op zijn fiets er vandoor. Het slachtoffer waarschuwde de politie en hij gaf daarbij een goed signalement van de dader door. De centralist van de Meldkamer Fryslân besloot om een Burgernetactie te starten en tevens werd een tweet geplaatst op [url=http://www.twitter.com/meldkamer_frl]www.twitter.com/meldkamer_frl[/url]. Samen met de agenten keken 1895 Burgernetdeelnemers uit naar de man. Surveillerende agenten zagen de gezochte man lopen op het Cambuurplein. Hij werd daar dan ook aangehouden. De 24-jarige inwoner van Bakhuizen werd door de agenten overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten. Inmiddels had een deelnemer van Burgernet zich gemeld. De deelnemer vertelde dat de gezochte man hem onlangs ook had geprobeerd te beroven. Dit mislukte toen echter. Mogelijk dat de 24-jarige inwoner van Bakhuizen meer slachtoffers heeft gemaakt. Het signalement van de verdachte is als volgt:

[bullets]Blanke huidskleur
kort haar
circa 180/190 meter lang
zwarte pet
camouflage jas[/bullets]

Bent u onlangs ook beroofd door deze man en heeft u dat nog niet gemeld aan de politie? Doe dit dan alsnog. U kunt daarvoor contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Rijbewijs ingevorderd na forse snelheidsovertreding
MARUM – De politie heeft dinsdagmiddag het rijbewijs van een 35-jarige automobilist uit Winsum ingevorderd na een forse snelheidsovertreding. Surveillerende agenten kwamen de man tegen op de Waldwei. Hij viel op vanwege de hoge snelheid en de agenten besloten de man dan ook te volgen. Daarbij werden snelheden geklokt van ruim 170 kilometer per uur. Eenmaal bij Drachten nam de Winsumer de afslag richting de A7 naar Groningen. Vanwege de verkeersdrukte konden de agenten de man niet een stopteken geven. Dit lukte uiteindelijk nabij de afslag Marum. Hier werd het rijbewijs van de 35-jarige man ingevorderd. Tevens werd proces-verbaal opgemaakt.

Burgernetactie na vermissing
LEEUWARDEN – De politie heeft dinsdagavond samen met de deelnemers van Burgernet uitgekeken naar een 82-jarige Leeuwarder. De man had eerde die dag in verwarde toestand een zorgcentrum in de stad verlaten. Toen hij ’s avonds nog niet thuis was, werd besloten om de politie te waarschuwen. De centralist van de Meldkamer Fryslân besloot een Burgernetactie te starten. Tevens werd een tweet geplaatst op [url=http://www.twitter.com/meldkamer_frl]www.twitter.com/meldkamer_frl[/url]. Samen met de deelnemers keken de agenten uit naar de vermiste man. Uiteindelijk kwam het bericht dat hij was aangetroffen op het centraal station van Utrecht. Hij werd diezelfde avond onder begeleiding terug gebracht naar Leeuwarden.

Rijden onder invloed
FRYSLAN – De politie heeft dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag op diverse plaatsen in de provincie bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. In drie gevallen hadden de bestuurders zoveel gedronken dat het rijbewijs werd ingevorderd. Dat betrof de volgende gevallen (achtereenvolgens tijdstip en plaatscontrole, verdachte, uitslag ademanalyse en eventuele bijzonderheden)

Dinsdag, 10.30 uur, de Gebroeders Wiardastraat in Leeuwarden, een 33-jarige automobilist uit Sneek. Getuigen waarschuwden via 1-1-2 de politie omdat de bestuurder van een personenauto zich in de auto heel vreemd gedroeg en vreemd rijgedrag vertoonde. Vervolgens stelden de agenten een onderzoek in. In de omgeving van de Aldlansdijk/Drachtersterbrug kwamen zij de automobilist op het spoor. Nadat deze met zijn auto op tegen een paaltje was gebotst, ging hij er vandoor. Na zoektocht in de omgeving, kon de verdachte in de Vrijheidswijk worden aangehouden. De automobilist was vermoedelijk onder invloed van drugs. Na zijn aanhouding werd de man overgebracht naar het politiebureau.

Dinsdag, 17.30 uur, de Strobosserweg in Dokkum, een 67-jarige automobilist uit Dokkum, 655 ug/l. Meerdere automobilisten hadden via 1-1-2 de politie gewaarschuwd omdat ze op de Lauwersseewei een automobilist nogal hadden zien slingeren. Het vermoeden was dan ook dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. De agenten waren snel ter plaatse en op de Lauwersseewei kreeg de 67-jarige bestuurder dan ook stopteken. Hij negeerde dit echter en reed door. Uiteindelijk stopte hij op de Strobosserweg. Na de afhandeling op het politiebureau mocht de Dokkumer weer gaan. Hij werd echter later die avond wederom betrapt op het rijden onder invloed. De Dokkumer zijn rijbewijs was ingevorderd en hij had een rijverbod gekregen. Het was de 67-jarige dan ook wel duidelijk dat hij niet meer mocht rijden. Toch deed hij dit en dat werd gezien door agenten. Op de Woudweg kreeg de automobilist wederom een stopteken. De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Wederom werd proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed en voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs.

Woensdag, 01.20 uur, de Achlumerdijk in Harlingen, een 61-jarige automobilist uit Harlingen, 670 ug/l. De man werd met een politieauto overgebracht naar het politiebureau voor een ademanalyse. Tijdens deze rit was de Harlinger erg opstandig en beledigde de agenten. Uiteindelijk ontstond in de auto een schermutseling met één van de agenten. De politieauto werd gestopt en de Harlinger werd uit de auto gehaald. Omdat de man zijn verzet maar niet wilde staken, werd onder andere pepperspray gebruikt. Dit hielp en de man stak zijn verzet zodat hij naar politiebureau gebracht kon worden.

112Fryslan