Fryslân, 17-06-2009 • Politieberichten van dinsdag 16 juni 07:00 t/m woensdag 17 juni 07:00

Drachten: resultaten digitale flitspaal Het Noord
De politie werkt sinds 13 december 2008 met de eerste en op dit moment enige digitale flitspaal in Fryslân op Het Noord. De resultaten van het afgelopen half jaar zijn in beeld gebracht, waarbij de voorlopige conclusie getrokken kan worden dat het aantal overtredingen niet buiten proporties is. Op langere termijn zal bekeken worden of de flitspaal een effectief middel tegen de overlast is.

Aanleiding
Het toenemende aantal klachten van bewoners van Het Noord/Folgeren en bewoners van in het bijzonder de wijk Fennepark, hebben geleid tot nader onderzoek door politie en de gemeente Smallingerland. Het belang van de meeste klagers/melders uit de wijk Fennepark was gelegen in het feit dat zij soms meerdere keren per dag, lopen of fietsen, Het Noord met hun schoolgaande kinderen moesten oversteken van hun wijk naar de wijk De Folgeren. Dit in verband met het ontbreken van onderwijs faciliteiten in hun wijk. De bewoners, direct grenzend aan Het Noord/Folgeren, klaageden veelal over geluidsoverlast, veroorzaakt door het volgens hen dikwijls extreen snelle rijden. De politie verrichtte over langere periode gerichte snelheidscontroles en de gemeente verrichtte metingen met betrekking tot verkeersintensiteit in combinatie met snelheid. Op basis van de onderzoeksresultaten besloot de wegbeheerder tot plaatsing van een digitale flitsloze camera.

Resultaten
Het algemene beeld is dat een à twee procent van de bestuurders te snel rijdt en daarvoor een bekeuring opgelegd krijgt. Het aantal passanten is wisselend. Meestal ligt dit aantal tussen de 2500 en 4000 bewegingen per dag. Per dag worden tussen de 25 en 50 overtredingen vastgelegd door de digitale flitspaal, die 24 uur per dag in werking is. Analyse op termijn zal plaatsvinden om vast te stellen of dit middel effectief is gebleken.

Drachten: derde verdachte GHB aangehouden
De politie hield op woensdag 10 juni een 18- en 21-jarige jongen uit Drachten aan op verdenking van het bezit van softdrugs. Na een melding dat twee jongens zich vervelend gedroegen op de Stationsweg troffen de agenten de 21-jarige buiten kennis aan. De 18-jarige was weggerend, maar werd op de Geelgorstraat aangehouden. De politie trof twee flesjes GHB bij hem aan. Naar aanleiding van dit onderzoek kon de politie op donderdag 11 juni een derde verdachte, een 29-jarige man uit Drachten, aanhouden op verdenking van het in bezit hebben en vervaardigen van harddrugs. Zijn woning aan de Robijnekamp werd doorzocht en de politie trof hier twee flessen GHB, 72 gram speed en grondstoffen voor GHB aan. Alle drugs werd door de politie in beslag genomen. De man werd vrijdag 12 juni op vordering van de officier van justitie voor de rechter-commissaris geleid. Deze besloot om de man in bewaring te stellen.

Rinsumageest: rijbewijs ingevorderd
De politie heeft dinsdagochtend op de Tussendammen een snelheidscontrole met een lasergun uitgevoerd. Daarbij werd het rijbewijs ingevorderd van een 48-jarige automobilist uit Veenwouden. De man reed 115 kilometer per uur, waar 60 kilometer per uur is toegestaan. Tegen de bestuurder werd proces-verbaal opgemaakt voor de te hoge snelheid en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Leeuwarden: verkeerscontrole
De politie heeft dinsdagochtend een verkeerscontrole gehouden op de Willem Lodewijkstraat. Er werd gecontroleerd op gordelgebruik, verlichting en het tonen van rijbewijs en kentekenbewijs. In totaal werden er acht bekeuringen uitgedeeld, waarvan zeven voor het rijden zonder autogordel en een voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Engwierum: politie zoekt getuigen aanrijding
De politie is op zoek naar één van de betrokkenen of getuigen van een aanrijding tussen twee racefietsers op de Sylsterwei op dinsdag 9 juni om 19.30 uur. Een 60-jarige man uit Lioessens fietste hier enige kilometers met behoorlijke snelheid achter een andere racefietser aan. Op een gegeven moment maakte de fietser voor hem een onverwachte stuurbeweging naar links en raakte hierdoor met zijn achterwiel het voorwiel van de man uit Lioessens. Die kwam ten val en liep hierbij letsel op aan zijn schouder en nek. De andere racefietser, een tengere man van rond de 35 op een blauwe fiets, is na de aanrijding doorgefietst. De politie roept die man op zich te melden. Ook getuigen van de aanrijding worden verzocht zich te melden. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

Tytsjerksteradiel: snelheidscontrole op klachtlocaties
De politie heeft dinsdag in de gemeente Tytsjerksteradiel op twee locaties waar omwonenden regelmatig klagen over te snel rijdend verkeer met de radar gecontroleerd op snelheid. Op de Zomerweg in Hurdegaryp passeerden 702 bestuurders, waarvan er 56 sneller reden dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 108 kilometer per uur. Tijdens de radarcontrole op het Noarderein in Tytsjerk passeerden 572 bestuurders, waarvan er 57 sneller reden dan de toegestane 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 76 kilometer per uur.

Leeuwarden: burgernetactie na woninginbraak
De politie onderzoekt een inbraak in een woning aan de Beetgumerstraat, waarbij een dvd-speler werd weggenomen. Dinsdagmiddag meldde een getuige dat hij had gezien dat een donker geklede man mogelijk een inbraak pleegde en dat deze was weggefietst in de richting van de Vrouwepoortsbrug. Hij alarmeerde direct de politie via 1-1-2. Het signalement en de looprichting van de verdachte werd doorgegeven aan 400 deelnemers van burgernet. Samen met de politie keken zij uit naar de inbreker. De man werd niet meer aangetroffen.

Opsterland: snelheidscontroles op klachtlocaties
De politie heeft dinsdag in de gemeente Opsterland op drie locaties waar omwonenden regelmatig klagen over te snel rijdend verkeer gecontroleerd op snelheid. Van 14:00 tot 17:45 werd er met de radar gecontroleerd op de Badweg in Gorredijk. Tijdens de controle passeerden 3337 bestuurders, waarvan er 288 sneller reden dan de toegestane 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 86 kilometer per uur. Van 18:00 tot 19:15 werd er op de Sweachsterdyk onder Lippenhuizen gecontroleerd. Tijdens de radarcontrole passeerden 328 bestuurders, waarvan er 27 sneller reden dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 98 kilometer per uur. Tenslotte werd er nog gecontroleerd op de Gerdyksterwei onder Beetsterzwaag van 19:30 tot 21:30. Hier passeerden 265 bestuurders de controle, waarvan er 35 sneller reden dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 126 kilometer per uur.

Sneek: rijbewijs ingevorderd en auto in beslag genomen
De politie heeft dinsdagmiddag op de Stadsrondweg-zuid het rijbewijs ingevorderd van een 34-jarige automobilist uit Overschild. De man viel op omdat zijn snelheid ver boven het maximum lag. Hij reed 134 kilometer per uur, waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Hierop gaven agenten in een onopvallende videosurveillance auto hem een stopteken. De man kreeg een proces-verbaal voor de snelheid en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Hem werd medegedeeld dat hij niet verder mocht rijden. Ongeveer vijftien minuten later bleek dat de man toch was gaan rijden. De agenten zagen hem rijden op de rijksweg A7 en gaven hem opnieuw een stopteken. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden tijdens ingevorderd rijbewijs en zijn auto werd in beslag genomen.

Terschelling-west: fietser gewond na ongeval
De politie heeft dinsdagavond een aanrijding op de Hoofdweg onderzocht waarbij een fietser gewond raakte. In de bocht passeerden een 53-jarige man uit Bant en een 43-jarige man uit Arnhem elkaar. Vermoedelijk raakten de mannen elkaar met de schouder waardoor de man uit Arnhem ten val kwam. Hij liep daarbij onbekend letsel op, waarvoor hij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

Lemmer: verkeerscontrole
De politie heeft dinsdagavond aan de Vissersburen een verkeerscontrole gehouden. In totaal werden er dertien bekeuringen uitgedeeld voor het niet dragen van de autogordel, overschrijding van de maximale snelheid en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

Bolsward: aanrijding letsel
De politie heeft dinsdagavond een aanrijding op de Westergoawei onderzocht waarbij twee bestuurders gewond raakten. Een 27-jarige automobiliste uit Witmarsum wilde rechtdoor rijden in de richting van Witmarsum. Zij zag daarbij een 42-jarige automobilist uit Bolsward over het hoofd met een botsing tot gevolg. Beiden zijn met nekletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Drachten: aankondiging rood licht controles op de Overstesingel
De politie gaat de komende drie weken extra controleren op het rijden door rood licht op de Overstesingel. Daar vindt de komende weken groot onderhoud aan de weg plaats wat gevolgen heeft voor de verkeersstromen. Uit waarnemingen van de politie is gebleken dat hierdoor het aantal overtredingen van bestuurders die door rood licht rijden is toegenomen.

112Fryslan