Het weer- en het verkeersalarm zijn ingetrokken. Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben daartoe besloten omdat er geen sneeuw meer valt: de buien zijn via het zuidoosten het land uitgetrokken.

Automobilisten wordt nog wel op het hart gedrukt alert te blijven en de weers- en verkeersinformatie voor vertrek te raadplegen.

De hoofdwegen zijn goeddeels sneeuwvrij, alleen op secundaire wegen en op op- en afritten kan het nog glad zijn

112Fryslan