FRIESLAND – Morgen, 5 december, gaat het na de storm op 28 oktober opnieuw stormen. In het waddengebied komt een storm te staan en in de rest van provincie gaan zeer zware windstoten voorkomen.

De storm
Een uitdiepende depressie trekt morgen ten noorden van Nederland langs in oostelijke richting. Deze veroorzaakt in het waddengebied enige tijd (zware) storm, 9 tot 10 bft. Op de Waddeneilanden misschien even zeer zware storm, 11 bft. Daarnaast komen er zeer zware windstoten voor tot 130 km per uur. Op het vaste land komen ook zeer zware windstoten voor 100 – 120 km per uur.

Verloop
Vannacht zal de wind langzaam aantrekken. Op de Waddenzee komt een krachtige wind van 6 bft te staan. Op het vaste land waait dan een matige wind. In de ochtend en middag wakkert de wind verder aan tot stormkracht op de wadden en 7-8 bft landinwaarts. Daarbij komen dus zware tot zeer zware windstoten voor. In de middag gaat het naast de wind ook enige tijd flink regenen.

Tips
Het beste is om alle losse spullen uit uw tuin te verwijderen en op te bergen tot na de storm. Controleer ook uw huis op losse delen, zoals bijvoorbeeld een losse dakgoot of dakpannen die los zitten. Moet u morgenmiddag en -avond met de auto weg? Controleer dan eerst de berichtgeving over de storm. Het is pakjesavond, dus het zal druk zijn op de weg. Het zwaartepunt van de storm valt precies tijdens de avondspits.

Het KNMI geeft momenteel een voorwaarschuwing, code geel, af voor de storm. De storm is te vergelijken met die van 28 oktober, maar dan een fractie minder sterk.

17:55: Het KNMI heeft inmiddels code oranje voor extreem weer uitgegeven.

Hoogwater
Tijdens de storm zal het zeewater flink opstuwen, wat hoogwater veroorzaakt. Parkeer uw voertuig daarom niet op een pier of kade aan de Waddenzee. In onderstaand alinea verklaart Meteo Consult de situatie van het zeewater.

Meteo Consult:
Wat doet het zeewater?
De wind is bij ons eerst west tot zuidwest, en draait in de loop van de middag en avond naar het noordwesten. Landinwaarts zal de wind in de avond en nacht duidelijk afnemen, maar in de kustgebieden blijft de wind stevig doorwaaien. De aanlandige wind veroorzaakt bovendien extra opstuwing van het zeewater.

Twee maal per etmaal is het eb (laagtij) en twee maal per etmaal is het vloed (hoogtij). Deze hoog- en laagwaterstanden worden veroorzaakt door de invloed van maan (en zon). Beide standen kunnen hoger of lager uitpakken naar gelang de wind al dan niet extra opzet veroorzaakt. De hoogste hoogtijwaterstanden vinden altijd twee dagen na volle maan of twee dagen na nieuwe maan plaats. De meest recente nieuwe maan was afgelopen dinsdag, gisteren dus. Dat wil zeggen dat morgen, 5 december, het hoogtij als springtij zal plaats vinden.

Als springtij en wateropzet precies gelijktijdig vallen, kun je gevaarlijke waterstanden krijgen. Het lijkt er momenteel echter op dat ze elkaar op veel plekken in ons kustgebied net ‘ontlopen’. Dus dat de extra watertoevoer door de vele wind (de opzet) en het precieze moment van springtij elkaar missen. De stormvloedwaarschuwingsdienst maakt altijd berekeningen voor de verwachte peilhoogten. Op deze kaarten is te zien dat het voor een plek als Delfzijl net goed gaat. Al scheelt het niet veel. De piek in wateropzet ligt precies in het laagtijdal. Een kleine verschuiving in de huidige verwachting van wateropzet, kan uiteraard de situatie veranderen/verslechteren.

Aangezien het springtij niet overal op precies hetzelfde moment valt, zien we in de grafiek van Hoek van Holland dat wateropzet en springtij net wel met elkaar meekoppelen. Daar wordt in de huidige verwachting het alarmpeil aangetikt en komt een waterstand van ongeveer 2,70 meter boven NAP in beeld.

Een forse opstuwing van water gaat in ieder geval plaats vinden. Zo zal morgenavond op Texel, in Oudeschild, de verwachte hoogwaterstand bijna 2,40 meter boven NAP bedragen. Normaal is 90 cm. Waarnemer Fred Klok, woonachtig op Texel, weet dan ook zeker dat de Slufter en de havenkade van Oudeschild morgenavond onder water worden gezet. Ook elders langs de kust zal er extra wateropzet zijn. Aangezien hoog- en laagwater zich niet op elke plek op hetzelfde moment manifesteert, zie je in de tabellen hiernaast ook tijdsverschillen van doorkomst.


Bronnen: Stormvloedwaarschuwingsdienst; Rijkswaterstaat; Fred Klok
Afbeeldingen: [url=http://www.knmi.nl]KNMI[/url], [url=http://www.wetter3.de]Wetter3[/url].

112Fryslan