Fryslân, 17-04-2009 • Politieberichten van donderdag 16 april 07:00 uur tot vrijdag 17 april 07:00 uur

Stellingwerven, Smallingerland en Opsterland: groot aantal controles op diverse gebieden
De politie heeft donderdag in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Smallingerland en Opsterland een groot aantal controles gehouden op het gebied van verkeer, vervoer en milieu. Daarnaast vonden er bedrijfscontroles plaats. Ook werd mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen. Het bijzondere aan deze controle was de intensieve samenwerking tussen de plaatselijks politie en vier centrale ondersteunende teams binnen de politie. Door de krachten (mensen) van deze teams te bundelen, kon tijdens één controle meteen op meerdere specialistische vakgebieden gecontroleerd worden.

Verkeerscontrole
Op de N381 bij Appelscha en op de Pieter Stuyvesantweg in Wolvega en verspreid in en rondom Drachten werd van 13.00 – 21.00 uur een verkeerscontrole gehouden. Veel passerenden automobilisten, motorrijders en bromfietsers werden gecontroleerd. Hierbij werden in totaal 489 bekeuringen uitgeschreven waaronder 42 voor het niet dragen van de autogordel en 16 voor het niet handsfree bellen. Bij de snelheidscontrole, met zowel radar als lasergun, werden 325 overtredingen geconstateerd. De snelste bestuurder reed 124 km/u waar 80 km/u is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
In Appelscha werd een busje met 9 passagiers gecontroleerd waarbij twee personen in de kofferbak zaten. Zij kregen een rijverbod omdat 7 passagiers het maximum is.

In het centrum van Drachten werd een bromfietscontrole gehouden waarbij 26 bekeuringen voor te snel rijden werden uitgeschreven. Na een test op de rollentestbank bleek dat de bromfietsen waren opgevoerd. Eén persoon weigerde mee te gaan naar de bromfietscontrole. Hij werd daarvoor aangehouden op het niet voldoen aan bevel of vordering en is overgebracht naar het politiebureau. Tenslotte werden 26 automobilisten bekeurd voor het parkeren in de blauwe zone.

Milieu- en transportcontrole
In de vier gemeenten werden in totaal 27 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werd zes keer proces-verbaal opgemaakt. Eén chauffeur kreeg een rijverbod omdat hij te weinig pauze had gehad. Bij een andere vrachtwagen kon de chauffeur geen rijtijdschijven overhandigen waardoor een controle niet mogelijk was. Hier kreeg hij proces-verbaal voor.

Veldcontrole en milieubedrijfscontroles
Tijdens deze controle werden 19 milieuovertredingen geconstateerd voor onder andere puinstort en illegale afvaldumping en het illegaal kappen van een boom. In de gemeente Weststellingwerf werd een bedrijfsmilieucontrole uitgevoerd bij vier bedrijven. Bij twee bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Gevaarlijk afval lag her en der verspreid en was niet volgens de milieuregels opgeslagen. Bij een ander bedrijf lekte mest uit de opslag.

Bedrijfs- en personencontrole
In alle vier gemeenten werden in totaal 15 bedrijven, waaronder horecabedrijven en toeleveranciers gecontroleerd op grond van de Wet arbeid Vreemdelingen. Van 60 personen werd de identiteit gecontroleerd. Dit was allemaal in orde. Alle betrokkenen hadden hun papieren goed voor elkaar.

Executieactie
In twee gemeenten werden diverse mensen bezocht die nog een gevangenisstraf moesten uitzitten of achterstallige boetes moesten betalen. In totaal werden 48 adressen bezocht en voor 419 euro aan openstaande boetes geïnd. Van één persoon stond nog een gevangenisstraf van 149 dagen open. Hij werd dan ook aangehouden en overgebracht.

Leeuwarden: fietsster gewond na val
De politie heeft donderdagmiddag op de Leeuwerikstraat een eenzijdig ongeval afgehandeld, waarbij een 17-jarige fietsster uit Leeuwarden gewond raakte. Het meisje raakte de spiegel van een geparkeerde auto en verloor daardoor haar evenwicht. De 17-jarige kwam ten val en klaagde over pijn in de buik. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in de stad.

Spanga: rijbewijs ingevorderd na forse snelheidsovertreding
De politie heeft donderdagmiddag op de Pieter stuyvesantweg het rijbewijs van een 46-jarige automobilist uit Haulerwijk ingevorderd na een forse snelheidsovertreding. De bestuurder een snelheidscontrole met 132 kilometer per uur, terwijl op deze weg 80 kilometer per uur is toegestaan. Na een stopteken werd het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Daarnaast werd er proces-verbaal opgemaakt.

Scharsterbrug A7: automobilist gewond na aanrijding
De politie heeft donderdagavond op de A7 nabij Scharsterbrug een aanrijding afgehandeld, waarbij een 47-jarige automobilist uit Nijland gewond raakte. De man was met zijn auto achter op een stilstaande vrachtwagen gebotst. De bestuurder droeg geen gordel en was door de klap op de bijrijderstoel beland. Het slachtoffer zat hier bekneld en vandaar dat hij door de brandweer uit de auto moest worden gehaald. Met onbekend letsel werd de man per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. Ten tijde van het ongeval heeft Rijkswaterstaat een deel van de snelweg afgezet.

Leeuwarden: politie houdt twee verdachten aan voor vernieling
De politie heeft donderdagavond op de Voorstreek twee inwoners van Leeuwarden van 26 en 41 jaar aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Een getuige had gezien dat de twee een deuk in een geparkeerde auto op de Eewal hadden geschopt. De politie werd direct via 1-1-2 gewaarschuwd. Omdat de getuige een goed signalement kon geven werden de twee verdachten snel achterhaald. Twee agenten op de fiets zagen de Leeuwarders lopen op de Voorstreek. Het duo werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier werden ze voor nader onderzoek ingesloten.

Opsterland: snelheidscontroles op klachtlocaties
De politie heeft donderdag wederom op een aantal klachtlocaties in de gemeente Opsterland op snelheid gecontroleerd. Van 14.15 uur tot 16.45 uur werd er gecontroleerd op het Aldhof in Olterterp. Tijdens de radarcontrole passeerden 322 voertuigen, waarvan er 300 sneller reden dan de toegestane 60 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 114 kilometer per uur. Vervolgens werd er van 17.00 uur tot 18.45 uur gecontroleerd op de Hegedyk nabij Langezwaag. Tijdens de radarcontrole passeerden 282 voertuigen, waarvan er 31 sneller reden dan de toegestane 60 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 114 kilometer per uur. Tenslotte werd er nog gecontroleerd van 19.00 uur tot 21.30 uur nabij de kruising van de Butewei met de Sweachsterwei in Lippenhuizen. Hier passeerden 533 voertuigen de radarcontrole, waarvan er 41 sneller reden dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was hier 124 kilometer per uur.

Tjalleberd: politie onderzoekt poging inbraak in geldautomaat
De politie onderzoekt een poging tot inbraak in een geldautomaat aan de Aengwirderweg. Surveillerende agenten kregen in de nacht van donderdag op vrijdag een melding dat onbekenden de pinautomaat hadden geprobeerd op te blazen. Eenmaal ter plaatste vonden de agenten een aantal gasflessen en accus’s bij de pinautomaat. Daarnaast had men een deur bij de pinautomaat geforceerd. De technische recherche heeft een nader onderzoek ingesteld. Namens de bank moet nog aangifte worden gedaan.

Kootstertille: vier personen aangehouden bij in beslagname vee
De politie heeft donderdag op Jisterboerewei de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geassisteerd bij de in beslag name van 100 verwaarloosde runderen. Daarbij werden drie inwoners van Kootstertille van 61, 55 en 26 jaar en een 56-jarige inwoner van Harlingen aangehouden. De controleurs van inspectiedienst hadden een controle op het bedrijf van 61-jarige man uitgevoerd toen zij daar ernstige verwaarloosde runderen aantroffen. Zij besloten de dieren in beslag te nemen. De veehouder was het hiermee niet eens en belemmerde de controleurs en dierenarts om verdere controle uit te voeren. Daarna waarschuwde men de politie.

De veehouder was het niet eens met de gang van zaken en bedreigde vervolgens de vier controleurs. Toen de politie arriveerde en een wilde bemiddelen, stapte de man op zijn tractor die voorzien was van een frontlader en reed diverse keren op de controleurs en politie in. Zij moesten in een stal bescherming zoeken. Toen zij in de stal veilig te zijn, reed de veehouder met kracht tegen de gevel waar de controleurs achter stonden. De muur werd door de aanrijding geheel vernield. De controleurs die achter deze muur stonden, konden maar net de vallende brokstukken van de muur ontwijken. De 62-jarige man is vervolgens aangehouden voor poging doodslag.

Toen een 55-jarige vrouw uit Kootstertille zich met de aanhouding bemoeide en op verzoek van de politie zich niet wilde verwijderen, werd zij eveneens aangehouden. De twee werden overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoek ingesloten. Een 56-jarige inwoner van Harlingen, die het oneens was met de hele situatie, ging verhaal halen bij het politiebureau in Buitenpost. Daar gedroeg hij zich zodanig vervelend, dat hij werd gevorderd om het bureau te verlaten. Toen hij dit niet deed werd hij ook aangehouden en ingesloten.

Toen het personeel van het veetransportbedrijf ’s middags bezig was met het inladen van het in beslag genomen vee, kwam een personenauto met zeer hoge snelheid uit de richting van Kootstertille rijden. De 24-jarige bestuurder uit Kootstertille probeerde het erf op te rijden, maar raakte echter een rioleringbuis. Direct naast de buis stond op dat moment net een politieauto met daarin een agent. De automobilist stapte uit zijn auto en rende naar een hek waar achter vee stond en opende deze. Daarna rende hij met een schop in zijn handen naar een politieagent en bedreigde hem. De politieagent trok zijn vuurwapen en beval hem om zijn daad te stoppen. Hierna werd de 24-jarige man aangehouden en ingesloten in het politiebureau. De bedreigde mensen deden aangifte.

Harlingen: twee gewonden bij aanrijding
De politie heeft donderdag morgen een 36-jarige man uit Harlingen aangehouden voor het veroorzaken van een aanrijding op de kruising van de F. Domela Nieuwenhuisstraat met de Joost van den Vondelsstraat. Daarbij raakten een 44-jarige inwoonster van Harlingen en haar 56-jarige echtgenoot gewond. De aanrijding ontstond, doordat de 36-jarige automobilist geen voorrang verleende aan de auto van het echtpaar uit Harlingen. Beide personen werden met nek en rugklachten over gebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

112Fryslan

})