FRYSLÂN – Veiligheidsregio Fryslân kijkt met een voldaan gevoel terug op de afgelopen jaarwisseling.

Voor zowel Brandweer Fryslân als de Friese geneeskundige diensten, is de overgang van 2014 naar 2015 ordentelijk verlopen. Voor zover bekend was nergens sprake van buitensporig negatief gedrag richting brandweermensen en geneeskundige medewerkers op straat. De samenwerking met andere diensten als gemeenten en politie verliep uitstekend.

Brandweer
De brandweer is in Fryslân tussen de late oudejaarsmiddag en vroege nieuwjaarsmorgen iets meer dan honderd keer uitgerukt. Blusploegen die werden ingezet hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een grote brand in Makkum tot aan kleinere (buiten)branden en automatische brandmeldingen.

Op oudejaarsavond rond 20.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Strânwei in Makkum. Het betrof een uitslaande brand in een loods van een dakdekkersbedrijf. Vanwege de brandbestrijding werd opgeschaald naar een zogenaamde grote brand. Hoewel de brand iets na 22.00 uur onder controle was, is de gehele nacht nog nageblust. De loods met daarin machines, boten, caravans en een auto ging volledig verloren. Bij de brandbestrijding werden de blusgroepen van Makkum, Witmarsum, Parrega, Bolsward en Harlingen ingezet. De oorzaak van de brand is niet bekend.

In de gehele provincie kreeg de Friese brandweer zeven meldingen van woningbranden. In Joure en Anjum ging het om schoorsteenbranden waarbij de uiteindelijke inzet en schade meeviel. Aan de Joost van Vondelstraat in Harlingen liep een woning schade op nadat zeer waarschijnlijk een lichtkogel in een afvoerpijp van de cv-installatie terecht was gekomen. In de bebouwde kom kwamen op diverse plaatsen brandende lichtkogels uit de lucht.
De andere meldingen van woningbranden vielen bij aankomst van de brandweer mee, waarbij wel moet worden gemeld dat de schrik er voor bewoners stevig in zat. In die gevallen ging het om schuttingbranden of coniferenbranden nabij bebouwing. Ook op andere plekken in Fryslân had de brandweer te maken met dit soort type branden. In een aantal gevallen waren ook sloopauto’s bij buitenbranden betrokken.

Geneeskundige diensten
In totaal hebben de ziekenhuizen in Fryslân tussen oudejaarsdag en nieuwjaarsmorgen twaalf vuurwerkslachtoffers moeten behandelen. Deze slachtoffers werden behandeld in het MCL in Leeuwarden (zeven personen), Tjongerschans in Heerenveen (vier personen) en Antonius in Sneek (1 persoon). In Nij Smellinghe in Drachten werd een minderjarige behandeld vanwege brandwonden. Gedurende de avond en nacht werden meer mensen op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen behandeld, maar het ging daarbij niet om incidenten die met vuurwerk te maken hadden. In ongeveer twintig gevallen ging het om alcoholgerelateerde behandelingen. Bij de verschillende doktersdiensten in de provincie meldden zich 23 vuurwerkslachtoffers. Tussen het eind van de middag op 31 december en nieuwjaarsmorgen heeft Dokterswacht Friesland 146 consulten uitgevoerd.


Gemoedelijke sfeer richting brandweer en geneeskundige diensten
Zowel de Friese brandweer alsook de geneeskundige diensten die gedurende hun diensten tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten voor zover nu bekend correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend. Veiligheidsregio Fryslân vindt het uitermate belangrijk dat hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen tijdens incidenten.

Aantal meldingen
Wij hebben als redactie het aantal P2000 alarmeringen tussen 31 december 00:00 uur en 1 januari 06:00 bijgehouden inclusief automatische brandmeldingen. Totaal zijn er 80 alarmeringen via de pieper gegaan in 30 uur tijd. Vorig jaar telden wij in dezelfde periode 107 alarmeringen.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan