SNEEKERMEER -  Het Visstroperijteam Fryslân heeft in de nacht van donderdag 17 januari op het Sneekermeer twee mannen aangehouden voor het vissen met vistuigen zonder akte en vergunning.

De verdachten hadden op het meer een aantal rijen netten met een lengte van ongeveer 1000 meter uitgezet. De boot waarop de mannen voeren en de netten met daarin ongeveer 200 kilo vis zijn in beslaggenomen. Tegen een derde verdachte is proces-verbaal opgemaakt voor het voorhanden hebben van vistuig. De in beslag genomen vis is verkocht via de visafslag. Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al enige jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt geprobeerd de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen. Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen tot € 16.750. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren. Archief foto: A. Zwart

112Fryslan