FRIESLAND – Vandaag vond er rond 12:15 uur een systeemtest plaats in Fryslân. Hierbij word een scenario rond Jistrum opgeschaald naar een GRIP 3 scenario.

Een systeemtest is een onverwachte oefening voor mensen die in crisisteams zitten. Het gaat hierbij om partijen als de politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten. Inwoners merken niet veel van de oefening. Er wordt grotendeels binnen geoefend. De oefenstaf doet zich voor als de pers, hulpverleners in het veld en op straat of instanties zoals ziekenhuizen. Alleen het Commando Plaats Incident (CoPI) werkt vanaf de locatie vanuit een zogenaamde CoPI-bak.

Met behulp van deze test worden alle onderdelen van de crisisorganisatie getoetst. Dit zijn de Meldkamer Noord-Nederland, het Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam (BT) en het team Bevolkingszorg (TBZ). Op deze wijze wordt de kwaliteit van de crisis organisatie gemeten. Er wordt onder andere gelet op de alarmering, het op- en afschalen en de coördinatie van het incident. Het daadwerkelijke bestrijden van de acute ramp vindt tijdens de praktijktest niet plaats.

Veiligheidsregio Fryslân is bij wet verplicht om jaarlijks een systeemtest te organiseren. Het doel hiervan is om de organisatie van crisisbeheersing te verbeteren. Tijdens de test kijkt de inspectie van Veiligheid en Justitie (VenJ) mee langs de zijlijn. Zij stellen vast of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria in de Wet veiligheidsregio’s. Alle veiligheidsregio’s organiseren dit soort oefeningen. De uitkomsten worden opgenomen in de Staat van Rampenbestrijding van de Inspectie van VenJ. Zo maakt de inspectie inzichtelijk wat de kwaliteit van de rampenbestrijding is in Nederland.

Bron: Veiligheidsregio Fryslan

112Fryslan

})