FRYSLAN – Het lijkt nu misschien nog windstil, maar in de loop van de middag neemt de wind fors toe, wees alert! Wie bel je bij wateroverlast of stormschade en wat kan je zelf doen?

Wateroverlast
Bij wateroverlast door extreme regenval, kun je het volgende doen:

Bij onderlopen van een (deel van een) huis of bedrijf (bijvoorbeeld een kelder)
[bullets]
•Als er sprake is van gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel ook 1-1-2, de meldkamer Noord Nederland maakt dan een professionele inschatting. Acuut gevaar is bijvoorbeeld risico op kortsluiting of brand.
•Is er geen gevaar voor mens en dier, haal dan zelf een pomp bij een doe-het-zelf-zaak of schakel een gespecialiseerd bedrijf in om de ruimte leeg te pompen. Als de waterhoogte in de ruimte 10 centimeter of minder is, dan heb je een waterstofzuiger nodig, of ga ouderwets met emmer en dweil aan de slag. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen.
•Is het water nog niet binnen, maar dreigt het binnen te komen? Gebruik dan handdoeken of zandzakken om dit te voorkomen.
•Als de ruimte blijft onderlopen als gevolg van verstopte riolering of afwatering, bel dan uw gemeente.[/bullets]

Bij schade door wateroverlast
[bullets]
•Bel de verzekeringsmaatschappij waar je een inboedelverzekering hebt afgesloten.
•De VVE of woningbouwvereniging kan je vaak ook meer informatie geven over waar je terecht kunt bij schade
[/bullets]

Stormschade
Bij stormschade, kun je het volgende doen:
[bullets]
•Als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel ook 1-1-2, de meldkamer Noord Nederland maakt dan een professionele inschatting. Een gevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een boom die over een weg dreigt te vallen of een losrakend dak.
•Als er geen sprake is van acuut gevaar, bel dan uw gemeente als het om schade aan de openbare ruimte gaat. Als het schade aan je eigen huis of bedrijf betreft zonder acuut gevaar, bel dan een gespecialiseerd bedrijf. Een hovenier kan bijvoorbeeld een boom in de achtertuin omzagen. Het kan ook handig zijn de woningbouwvereniging op de hoogte te stellen, mogelijk kunnen zij iets voor je betekenen.
•Bel je verzekeringsmaatschappij om eventuele schade te verhalen. De VVE of woningbouwvereniging kan je vaak ook meer informatie geven over waar je terecht kunt bij schade.[/bullets]

Brandweer en gemeente stellen alles in het werk om de overlast zo snel mogelijk te verhelpen. Door de drukte kan dit soms even duren, wij vragen je begrip hiervoor. Mocht de situatie verergeren en er acuut gevaar optreden, bel dan alsnog de brandweer via 1-1-2.

Kampeerders
Verblijft u op een camping in Noord Nederland zorg er dan voor dat u uw kampeerspullen, zoals caravan en tent goed vastzet.
[bullets]
•Als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier, bel dan de brandweer via 1-1-2. Twijfel je of er acuut gevaar is, bel ook 1-1-2, de meldkamer Noord Nederland maakt dan een professionele inschatting. Een gevaarlijke situatie is bijvoorbeeld een boom die op uw tent of caravan dreigt te vallen.
•Als er geen sprake is van acuut gevaar, neem dan contact op met de camping eigenaar. Hij kan professionele hulp inschakelen.[/bullets]

Watersporters
Ga met deze weersomstandigheden niet het water op. Zoek een veilige haven zorg dat uw materiaal stevig aan wal vastzit.

Tekst: [url=http://www.meldkamernoordnederland.net/]Meldkamer Noord Nederland[/url]

112Fryslan