Start onderzoek naar effect van golfslag op dijken

OOSTERBIERUM – Op vrijdag 4 mei begon Deltares, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met onderzoek naar de sterkte van gras op dijken.

Door gebruik te maken van een apparaat (golfklapgenerator) die de werking van de golven nabootst worden testen gedaan.
Onderzocht wordt bij welke golfhoogte het gras kapot gaat, en wat daarbij de invloed is van objecten zoals bomen, trappen, masten en bebouwing op de dijk. Door het water keer op keer op de dijk te laten klappen wordt voor de eerste keer met een ‘golfklapgenerator’ langdurige golfbelasting nagebootst en kunnen de consequenties gemeten worden.

Ook wordt onderzocht hoe snel een eenmaal ontstane schade zich uitbreidt. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en dagelijks bestuurslid Harry Boon van Wetterskip Fryslân zijn bij de start van de proef aanwezig.

Om Nederland veilig te blijven houden tegen overstromingen is het essentieel om goed inzicht en gedegen kennis te hebben van de sterkte van de waterkeringen en welke belastingen zij moeten weerstaan tijdens extreme omstandigheden. Nederland heeft veel kennis op dit gebied, maar wil ook nieuwe technische inzichten en innovaties blijven meenemen om veilig te blijven. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen opgezet en dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Deltares. De praktijkproef met de golfklapgenerator in Oosterbierum maakt deel uit van dit programma. Andere projecten die binnen dit programma lopen zijn o.a. onderzoeken naar de sterkte van de bekleding op waterkeringen, het meten van de golfhoogten op de Waddenzee en onderzoek naar het effect van piping waarbij water onder de dijk doorsijpelt. De golfklapgenerator is op verschillende plaatsen in het land op te stellen, zodat verschillende typen bekleding op verschillende ondergronden kunnen worden getest.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Wettelijk Toetsinstrumentarium te verbeteren. Dit instrumentarium wordt gebruikt bij het toetsen van de Nederlandse dijken en duinen, de periodieke ‘’APK-keuring’’. Door meer inzicht en kennis kunnen waterkeringen nauwkeuriger worden getoetst en wordt duidelijker welke waterkeringen extra aandacht nodig hebben. Deze kennis kan worden ingezet bij het toetsen van de Nederlandse dijken, maar kan ook gebruikt worden bij de export van onze waterkennis.
Voor de uitvoering van de proeven is het kennisinstituut Deltares ingeschakeld.
Het stuk dijk bij Oosterbierum waar de proeven plaatsvinden is in beheer bij Wetterskip Fryslân.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan