Op 7 december start Stichting Consument en Veiligheid met de nieuwe vuurwerkcampagne ‘Shit happens.nl’.

Afgelopen jaarwisseling is het aantal vuurwerkslachtoffers, dat is behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis met bijna een derde gedaald tot 790 slachtoffers. Opvallend is dat de helft van alle op een SEH van een ziekenhuis behandelde slachtoffers is getroffen door vuurwerk van een ander. Bij 80% van deze slachtoffers was er sprake van oogletsel. Ondanks de forse afname van het aantal slachtoffers blijven jongeren onder de 20 jaar het meest kwetsbaar voor een ongeluk met vuurwerk. Reden genoeg voor Consument en Veiligheid om zich met haar nieuwe campagne te richten op jongeren.

Nieuwe campagne: [url=http://shithappens.nl]ShitHappens.nl[/url]
Met de nieuwe vuurwerkcampagne [url=http://www.shithappens.nl]www.shithappens.nl[/url] wil Consument en Veiligheid jongeren meer bewust maken van het feit dat meer dan de helft van de slachtoffers wordt getroffen door vuurwerk van een ander.
Jongeren vinden de kans klein dat ze zelf slachtoffer worden van een ongeluk met vuurwerk. Nieuw onderzoek onder jongeren, dat Consument en Veiligheid heeft uitgevoerd ter voorbereiding van de vuurwerkcampagne, toont aan dat jongeren zich zelf zien als echte vuurwerkexperts. Ze willen graag feiten horen die het gevaar en ongelukken met vuurwerk verkleinen. Maar geen betuttelende voorlichtingscampagnes zien, die hen vertelt hoe je vuurwerk moet afsteken en wat de gevolgen kunnen zijn als ze slachtoffer worden van een ongeluk met vuurwerk. Het communiceren van feiten op een humoristische wijze spreekt jongeren wel aan. De online vuurwerkcampagnes van de laatste jaarwisselingen laten zien dat dit een succesvolle aanpak is. Zo zijn tijdens de laatste jaarwisseling circa 7 miljoen mensen bereikt met de online uitgevoerde FLAAF vuurwerkcampagne en is bovendien het aantal jeugdige vuurwerkslachtoffers fors gedaald.

De nieuwe campagne [url=http://shithappens.nl]shithappens.nl[/url] illustreert met een viraal filmpje de boodschap, dat meer dan de helft van de vuurwerkslachtoffers is geraakt door vuurwerk van een ander en brengt deze ‘met een knipoog’ onder de aandacht bij de doelgroep. Voor een extra viraal effect (doorsturen van het filmpje naar vrienden) kan het filmpje op de campagne website shithappens.nl gepersonaliseerd worden. Verder worden op deze website praktische tips gegeven voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Media
De campagne wordt bekend gemaakt door online seeding waardoor het filmpje op meerdere websites (YouTube en weblogs) te zien is . Op populaire sites voor jongeren zoals Hyves en TMF plaatst Consument en Veiligheid banners. In deze banners wordt een spannende compilatie van het filmpje vertoond. Op Hyves is de campagne op maat gemaakt, zodat Hyvers het filmpje kunnen personaliseren, aan hun eigen profiel toevoegen en kunnen doorsturen naar vrienden.

Tot slot
Consument en Veiligheid werkt samen met de vuurwerkbranche, Senter Novem en HALT Nederland om de campagne en de veilig vuurwerktips extra onder de aandacht te brengen bij de jonge doelgroep. Bovendien werkt Consument en Veiligheid mee aan de promotie van vuurwerkbrillen ter preventie van oogletsels.

BRON: [url=http://www.shithappens.nl/pers/]ShitHappens.nl Pers[/url]

112Fryslan