LEEUWARDEN – De schade door de storm in Friesland blijkt mee te vallen, er waren slechts enkele meldingen van schade. 

Op de waddeneilanden heeft de zee voor veel duinafslag gezorgd. Op de vaste wal viel het mee ; de brandweerkorpsen van Harlingen en Stiens kregen meldingen van afgewaaide takken op achtereenvolgens de Koningsbrug en de Truerderdyk. De brandweer van Witmarsum moest uitrukken naar Zurich om loshangende beplating te verwijderen van het OK tankstation. In Leeuwarden moest de brandweer op de hoek van de Eewal en de Wortelhaven in actie komen om de restanten van een ingewaaid raam op de 3e verdieping te verwijderen ; de glasscherven dreigden op straat te vallen en voorbijgangers te verwonden.        

Foto’s 1 – 12, 20 en 21 : Haven en woeste waddenzee bij Holwerd. 

Foto’s 13 en 14 : Fiets omver gewaaid en stenen verzakt door hoge water in Haven Harlingen.

Foto’s 15, 16 en 17 : Paardentrailer kantelt op A31 nabij Marssum.

Foto’s 18 en 19 : Ingewaaid raam Wortelhaven.

Foto’s 22 en 23 : Afwaaiende beplating OK tankstation Zurich.

Foto’s E.Brandsma / Wouter Titsing

112Fryslan