JOURE – Rijkswaterstaat neemt, in overleg met de politie, extra verkeersmaatregelen op de rijbanen van de A7 richting knooppunt Joure.

Op die manier wil Rijkswaterstaat de weggebruiker nog duidelijker attenderen op de nadering van de rotonde en mogelijke filevorming. De politie heeft laten weten de komende tijd vaker zichtbaar aanwezig te zijn op de Rijksweg.

Aanpassingen

De aanpassingen bestaan onder andere uit het aanbrengen van extra strepen met ribbels. Deze zorgen ervoor dat de weggebruikers een trilling voelen, waardoor hun aandacht op de verkeerssituatie wordt gevestigd. De strepen worden over de gehele breedte van de rijstroken en de vluchtstrook op de A7 vanuit Sneek tussen afslag Joure-West en knooppunt Joure aangebracht.

Ook worden er extra opvallende, geel reflecterende borden met de aanduiding van de snelheidsbeperking van 90 en 70 kilometer geplaatst. Dergelijke borden worden ook vanuit de richting Heerenveen tussen afslag Oudehaske en knooppunt Joure aangebracht.

De werkzaamheden, die op zaterdag 26 november worden uitgevoerd, zullen minimale hinder voor de weggebruiker opleveren.

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie op de A7 rond knooppunt Joure is al enkele jaren ongewijzigd. De afgelopen 3 maanden vonden er echter meer ongevallen plaats dan in vergelijkbare perioden in 2014 en 2015. De exacte oorzaak hiervan is onbekend, al lijkt in diverse gevallen een combinatie van factoren (te hoge snelheid, afleiding) een rol te spelen.

In de afgelopen 3 maanden reed tweemaal een vrachtauto in op een file. Bij beiden ongevallen zijn mensen omgekomen. Zie onze artikelen over deze ongevallen:

Drie gewonden na ernstig ongeval bij knooppunt Joure

Vrachtwagen ingereden op file: inzittende auto omgekomen

Om het gedrag van de weggebruikers rond knooppunt Joure nog beter in kaart te brengen, doet Rijkswaterstaat de komende week aanvullend onderzoek. Daarbij zal het rijgedrag van weggebruikers worden geobserveerd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek kunnen extra maatregelen worden genomen om het gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden.

Deze resultaten van dit onderzoek worden op korte termijn met burgemeester F. Veenstra van gemeente de Fryske Marren besproken.

Nieuw knooppunt Joure

De maatregelen die worden genomen zijn tijdelijk, aangezien medio 2017 de nieuwe weg tussen Joure-West en het nieuwe knooppunt zal zijn gerealiseerd. Het totale verkeersplein is naar verwachting eind 2017 gereed.

Rijkswaterstaat werkt, samen met de provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren, aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân. De bestaande rotonde bij Joure maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt.