LEEUWARDEN – Woensdagmiddag zijn de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand in diverse panden op de Kelders en Poststraat in oktober 2013 bekend gemaakt.

Zaterdagmiddag [url=https://www.112fryslan.nl/?module=news&action=show&newsid=9417]19 oktober 2013[/url] om 17:20 uur komt de eerste melding binnen van brand in kledingwinkel Hajarita Fasihon op de Kelders 29 in Leeuwarden. Gezien de aard en de omvang van de melding wordt de brand meteen opgeschaald naar ‘middel-brand’. Binnen enkele minuten daarna wordt er opgeschaald naar ‘zeer grote brand’.

Dikke zwarte rookpluimen boven Leeuwarden zijn in de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. De brandweer krijgt assistentie vanuit de hele provincie. De brand woedt in zeker vijf panden. Bij de brand komt een 24-jarige man door verstikking om het leven. Helaas kan hij niet meer tijdig zijn woning verlaten. Ondanks verwoede pogingen van de aanwezige brandweerlieden om zijn leven te redden, slaagt deze poging niet.
Naar later bleek zijn meerdere appartementen en gebouwen verwoest.

Onderzoek
De resultaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Inspectie van Veiligheid en Justitie, zijn woensdag 2 juli tijdens een persconferentie bekend gemaakt. De heer J.G. Bos -hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie- stelt dat de brand is ontstaan in de winkel van Hajarita Fashion op de Kelders 29 waar een niet goed aangesloten gaskachel de feitelijke oorzaak is van de grote brand. Verder is het aan justitie om hier verder onderzoek naar te doen, aldus de heer Bos.

De hoofdconclusies van het rapport zijn dat de brandweer veel inspanningen heeft verricht om het slachtoffer te redden. De brandweer heeft adequaat gehandeld en de brand is effectief bestreden. Het reddingswerk werd extra bemoeilijkt door onbekendheid met de panden. Daarnaast zorgde een dikke zwarte rookontwikkeling ervoor dat het zicht werd ontnomen en dat adembescherming nodig was. Ook is er veel aandacht en nazorg geweest voor het hulpverleningspersoneel en andere betrokkenen. De organisatie van de crisisbeheersing heeft gewerkt, aldus Bos.

Een kritisch punt is dat de bouwkundige- en preventieve brandwerende maatregelen van de betrokken panden zeer te wensen heeft overgelaten. De wanden tussen de woningen waren onvoldoende ingericht op preventieve brandwerendheid en heeft er aan bijgedragen dat het slachtoffer onvoldoende tijd had om zich in veiligheid te stellen. De wanden tussen de woningen bevatte onder andere kieren, waardoor de rook zich gemakkelijker kon verspreiden onder de panden.

“In Groningen, Deventer en Haarlem hebben vergelijkbare branden gewoed”, aldus burgemeester Crone. “Maar in Leeuwarden kwamen al deze elementen, zoals oude panden, geen goede brandveiligheid en een oude kachel, samen” vervolgt Crone. Verder geeft hij aan dat deze panden niet elk jaar op brandveiligheid kunnen worden gecontroleerd. Wel stelt Crone dat woningen boven winkels een extra risico vormen. Er is landelijke interesse in de conclusie en aanbevelingen van het rapport.

Het Openbaar Ministerie Noord Nederland gaat het 39-jarige personeelslid uit Drachten strafrechtelijk vervolgen. Het OM verwijt de man onvoorzichtigheid en onoplettendheid. De verdachte was in de winkel aan het werk om een kachel op een gasfles aan te sluiten toen het goed fout ging. Kleding in de directe nabijheid van de kachel vatte vlam met de grote brand als gevolg.

Volgens de advocaat van de verdachte, dhr. Piet Sipma, is het nog maar de vraag of de verdachte schuldig is. Er was geen opzet in het spel. De cv werkte niet en de personeelsleden hadden het koud. Hierop is besloten om de gaskachel aan te zetten. Bij het aansteken van de kachel werd de verdachte plotseling geconfronteerd met een steekvlam. Hij is vreselijk geschrokken, aldus Sipma in een programma van Omrop Fryslan. De rechtszitting staat op de rol voor 16 september a.s.

112Fryslan