LEEUWARDEN – Na twee jaar van hard werken, vergaderen en organiseren gaan op 1 januari 2014 de tien gemeentelijke brandweerkorpsen in Fryslân over op één regionale brandweer. Alle 65 brandweerposten maken dan deel uit van één korps, namelijk Brandweer Fryslân. Wij stelden regionaal commandant Johan Postma een aantal vragen over de regionalisering.

“Binnen de bedrijfsvoering van de brandweer gaat veel veranderen, eigenlijk nog het meest. De burger gaat weinig merken van de regionalisering”, vertelt Postma. Johan Postma is sinds 2009 de commandant van de regionale brandweer in Fryslân. Vanaf 1 januari 2014 staat hij aan het roer van de nieuwe brandweerorganisatie. Postma: “Op dat moment geef ik leiding over de 65 posten met 180 beroepsmensen en 1180 vrijwilligers, samen met mijn afdelingshoofden in de regio.” De provincie Fryslân wordt opgedeeld in vier afdelingen met elk een eigen taak. Zo wordt bijvoorbeeld de afdeling Noordoost verantwoordelijk voor al het materieel van de hele regio.

Op de vraag of de Friese brandweer hier veiliger door wordt, geeft Postma aan dat het in Fryslân voor de regionalisering ook al veilig was. “De voordelen van de regionalisering zijn de schaalvoordelen en dat de brandweer betrouwbaarder wordt. Voorheen had het hoofdkantoor in Leeuwarden relatief weinig contact met de gemeentelijke korpsen. Vaak werden per gemeentelijk korps de werkzaamheden apart uitgevoerd. Nu kan dat in één keer voor de hele regio en dat is efficiënter.”

Johan Postma heeft in het begin veel ingezet op communicatie en inspraak voor de beroepsmensen en de vrijwilligers. “Hierdoor hebben wij veel gewonnen. Door te vertellen wat de plannen waren en uit te leggen waarom we het deden, stonden veel brandweermensen achter het plan. De interactie tussen de brandweer op straat en brandweer op kantoor werd hierdoor sterker”, aldus Postma. Ook mogen de brandweerposten hun personeelsvereniging behouden, waardoor de onderlinge band tussen de brandweermensen sterk blijft.

Uiteindelijk is de brandweer er voor de burger, maar gaat de burger weinig merken van de regionalisering. Postma: “Burgers hoeven zich geen zorgen te maken. De brandweer komt nog steeds. Ook betaalt de gemeente straks nog steeds voor de brandweer, maar dan via de Veiligheidsregio. Alleen wordt de brandweer dan bestuurd vanuit de nieuwe organisatie.” Inwoners van Friesland worden na de regionalisering bewuster gemaakt op de gevaren van brand. Dit gebeurd met de campagne ‘Brandveilig Leven’. “Ons doel is om de gevaren van brand te tonen en mensen te stimuleren om een rookmelder aan te schaffen en een vluchtplan te bedenken”. Volgens de heer Postma gaat dit project levens besparen.

Vanaf 1 januari 2014 gaat de regionale Brandweer Fryslân van start. Een aantal toekomstplannen van de brandweer zijn onder andere de campagne ‘Brandveilig Leven’ en het ‘Dekkingsplan 2.0’. Met de brandpreventiecampagne gaat u meer horen van de brandweer. Het doel hiervan is om een brandveilige provincie te creëren onder het motto Samen naar één brandweer!

112Fryslan