LEEUWARDEN - Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Fryslan en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslan starten op 6 augustus een project met een andere paraatstelling van ambulances om het aantal overschrijdingen in aanrijdtijd te verkleinen

Aanleiding voor het project zijn de resultaten uit recent onderzoek in opdracht van MKA en RAV Fryslan. Op dit moment wordt bij tijdelijke onderbezetting van een ambulancepost een ambulance van een nabijgelegen post tussen de beide posten in gestationeerd. De resultaten van het onderzoek lieten echter zien dat de tijdelijk tussen twee posten gestationeerde ambulances vaak meer tijd kwijt zijn met de terugrit naar hun eigen werkgebied in geval van een spoedinzet dan ze tijdwinst opleverden in het nabijgelegen gebied. Het op de eigen post laten van ambulances levert soms dus juist tijdwinst op. Vanaf 6 augustus beslist de meldkamer per geval of er een ambulance wordt “verschoven” en gebeurt dit niet meer in alle gevallen, zoals voorheen. Deze nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat het percentage overschrijdingen van de maximum aanrijdtijd (vijftien minuten) omlaag gaat. Momenteel is dat in Fryslan tien procent. In eerste instantie wordt alleen in de nachtelijk uren met het project gestart. Het project gaat drie maanden duren. Hierna besluiten de MKA en de RAV op basis van de uitkomsten of zij de nieuwe werkwijze definitief invoeren. De besturen van de RAV en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Fryslan, welke bestuurlijk verantwoordelijke is voor de MKA, hebben aan het project duidelijke randvoorwaarden gesteld: de beschikbaarheid en kwaliteit van de ambulancezorg mogen onder geen beding negatief worden beïnvloed door de nieuwe werkwijze.  De Friese ambulancediensten hebben de aanrijdtijd bij spoedgevallen in de afgelopen twee jaar al verbeterd door de invoering van 24-uursdiensten op alle ambulanceposten van het vaste land. Dit betekende dat de ambulancebemanning niet meer van huis moest vertrekken. Het percentage overschrijdingen van de aanrijdtijd nam daardoor af van zeventien procent in 2004 naar tien procent in 2006.© foto’s: Jan Beets      www.radionof.nl

112Fryslan