FRYSLÂN – Staatssecretaris Bijleveld wil niet overgaan tot invoering van een nieuw waarschuwingssysteem, waarmee voertuigen van politie, brandweer en ambulance radiosignalen kunnen uitzenden voor automobilisten.

Uit een proef is niet gebleken dat het systeem, Flister geheten, helpt om het verkeersgedrag van automobilisten te beïnvloeden. Zo is in de pilot nauwelijks effect vastgesteld op de mate waarin voorrangsvoertuigen sneller door het verkeer kunnen manoeuvreren. Uit de pilot is verder gebleken dat Flister problemen geeft vanwege overlast voor omwonenden en bij automobilisten die zich ver van het hulpverleningsvoertuig bevinden.

Juist op plaatsen waar veel en met regelmaat hulpverleningsvoertuigen passeren die Flitster gaan gebruiken kan dit het geval zijn, zoals in de omgeving van kazernes en politiebureau´s en bijvoorbeeld aan doorgaande routes.

BRON : verkeersnet.nl

112Fryslan