FRYSLÂN – Friesland krijgt de primeur van de eerste Nederlandse ambulance op aardgas.

Deze brandstof wordt steeds populairder omdat het goedkoop, schoon en stil is. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân uit Drachten werkt in dit innovatieve project samen met Visser Leeuwarden en Autoland Van den Brug. Het project past in het streven van de provincie Fryslân om in 2020 alle fossiele brandstoffen uit te bannen in het personenvervoer.

Door het gebruik van aardgas en groen gas (biogas) te stimuleren, wil het bedrijf de schadelijke gevolgen van de emissies van haar wagenpark op het milieu tot een minimum beperken. Naast de ambulance op aardgas heeft Kijlstra recentelijk nog een milieuvriendelijk initiatief genomen: Vanaf medio dit jaar rijden er twee elektrische taxi’s in de gemeente Leeuwarden.

Vanaf mei 2009 zal de nieuwe ambulance vanuit haar standplaats Drachten operationeel worden binnen de reguliere ambulancezorg. Voorlopig betreft het een proef met gepland patiëntenvervoer. Voordat de ambulance ingezet wordt bij acute spoedsituaties wil Kijlstra meer ervaring opdoen met het rijden met hoge snelheid om zo de betrouwbaarheid voor 100% te kunnen garanderen. Directeur Sietze Kijlstra: “Wij verwachten hier geen grote problemen mee, omdat de ambulance twee brandstofsystemen heeft. Mocht de aardgastoevoer onverhoopt haperen, dan kan er worden overgeschakeld naar benzine.”

Gedeputeerde Piet Adema van de provincie Fryslân, verantwoordelijk voor duurzaam vervoer, is blij met de stap van Kijlstra; “Het is van belang dat op vele fronten de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen gemaakt wordt. De ambulance op aardgas en de twee elektrische taxi’s laten zien dat duurzaam vervoer geaccepteerd wordt. Dit initiatief van Kijlstra heeft dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor onze inwoners en het Friese bedrijfsleven. En bovendien, Kijlstra laat maar weer eens zien dat Fryslân voorop loopt als het gaat om duurzaamheid.”

Iets duurder, wel veel milieuvriendelijker
Een normale ambulance rijdt gemiddeld 50.000 km per jaar en gaat ongeveer vijf jaar mee. Een ambulance op aardgas is in de aanschaf duurder dan een reguliere ambulance. Dit heeft te maken met de inbouw van de installatie, maar ook met aanpassing van de schokbrekers, banden, velgen e.d. omdat de auto zwaarder is. De aardgasauto gaat waarschijnlijk net zo lang mee. Het gebruik van aardgas leidt tot een 99% lagere uitstoot van roetdeeltjes en een 75% lagere uitstoot van koolmonoxide (vergeleken met een dieselmotor). Voor Kijlstra Ambulancegroep levert de proef veel ervaring op met deze relatief nieuwe brandstof.

Kijlstra Ambulancegroep
Sinds de oprichting in 1930 is Kijlstra gegroeid tot een toonaangevende personenvervoerder met ruim 250 medewerkers en zeven locaties in Fryslân (Drachten, Leeuwarden 2x, Dokkum, Harlingen, Oosterwolde en Ameland). Het totale wagenpark van Kijlstra bestaat uit ongeveer 150 voertuigen. De verschillende dochterondernemingen hebben allen hun specialiteit. Kijlstra Ambulancegroep verzorgt met 16 ambulances ruim 16.000 hulpverleningen per jaar. Dit is ruim de helft van alle ritten in Fryslân. In de vestigingen staan 24 uur per dag ambulances paraat om snel te kunnen uitrukken. De ambulances zijn met de meest moderne apparatuur uitgerust en worden bemand door gespecialiseerd personeel. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân werkt met de huidige partners in de Friese ambulancezorg samen binnen de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in Fryslân.

Tekst en foto: [url=http://www.kijlstra.nl/]Kijlstra Ambulancegroep Fryslân[/url]

112Fryslan