Politieberichten Van: Zondag 10 September 13.00 uur t/m Maandag 11 September 07.00 uur

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sondel: gewonde na joyridingEen 14-jarige jongen uit Sondel is zondagavond op de Delbuursterweg gewondgeraakt. De jongen had samen met een 14-jarige plaatsgenoot de sleutels van deauto van een 18-jarige inwoner van Burgwerd weggenomen, zonder daarvoor eersttoestemming te vragen. Nadat een vriend (leeftijd en woonplaats onbekend) zichbij de twee had gevoegd waren ze gaan rijden in en rondom Sondel. Op deDelbuursterweg verloor één van de 14-jarige jongens de macht over het stuur endrie belandden tegen een boom. Hierbij liep één van jongens letsel op aan zijnhoofd. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. De tweejongens die de sleutel van de auto hebben weggenomen zullen een proces-verbaalontvangen.Oosterwolde: twee mannen omgekomen bij eenzijdig ongevalBij een eenzijdig ongeval op de Drie Tolhekken zijn zondagavond omstreeks 18.50uur een 18-jarige inwoner van Appelscha en een 19-jarige inwoner van Oosterwoldeom het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak verloor de 19-jarige bestuurderde macht over het stuur en botste tegen een boom. De auto brak daarbij doormidden en het achterste gedeelte vloog in brand. Het voorste gedeelte van deauto, met daarin de twee inzittenden, vloog over de kop en belandde op het naastgelegen fietspad. De 18-jarige passagier werd hierbij uit de auto geslingerd enoverleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 19-jarige bestuurder is door debrandweer uit het voertuig gehaald. Ondanks verwoede pogingen van het personeelvan de traumahelikopter en het ambulancepersoneel om het leven van de man teredden, overleed ook hij op de plaats van het ongeval. BureauVerkeersongevalanalyse van de politie Fryslân stelt een onderzoek in.Leeuwarden: man aangehouden na bedreiging en vernielingDe politie heeft zondagavond op het Willem Alexanderplein een 42-jarige inwonervan Leeuwarden aangehouden op verdenking van bedreiging en het vernielen van eenruit van een horecagelegenheid. De man had in de horecagelegenheid ruziegekregen en hij had daarbij een ruit vernield. De Leeuwarder was hierna met eenauto vertrokken. Terwijl agenten een aangifte opnamen bij de horecagelegenheidkwam de verdachte samen met een vriend terug. De aanwezige agenten spraken detwee aan, waarop beide mannen in woede ontstaken. Ondertussen begonnen ook debezoekers van de horecagelegenheid zich er mee te bemoeien. De politie wistbeide partijen te scheiden en de 42-jarige Leeuwarder aan te houden. Hierdoorkeerde rust weder. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en voornader onderzoek ingesloten.  Joure: wederom meerdere brandstichtingen in coniferenDe afgelopen nacht zijn er in Joure wederom coniferenhagen in brand gestoken.Zondagavond omstreeks 23.40 uur kreeg de politie de eerste melding. Bij eenwoning op het Kofskip stond een coniferenhaag over de lengte van acht meter inbrand. Ook een deel van een boom was aan de vlammen ten prooi gevallen. Terwijlde brandweer druk bezig was met blussen attendeerde een omstander de aanwezigeagenten erop dat er op de Warring ook een coniferenhaag in brand stond. Eenagent en twee buurtbewoners hebben met behulp van emmers water de brand geblust.Zij konden met veel pijn en moeite voorkomen dat een tuinhuisje vlam vatte. Noggeen tien minuten later kreeg de politie wederom een melding dat er coniferen inbrand stonden. Deze keer bleek het te gaan om een haag op het Helmhout. Debrandweer heeft de brand geblust. Leeuwarden: mannen aangehouden na diefstal van tegelsDe politie heeft maandagochtend vroeg op de Bleeklaan vier inwoners vanLeeuwarden in de leeftijd van 18 tot 28 jaar aangehouden op verdenking vandiefstal van een groot aantal tegels. De politie had een melding gekregen dat devier op de Krijn van der Helmstraat tegels in een aanhangwagen aan het ladenwaren. Na korte zoekslag zagen agenten de betrokken auto met aanhangwagen rijdenover de Bleeklaan. Na een stopteken konden de vier inzittenden wordenaangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en voor nader onderzoekingesloten. De auto, de aanhangwagen en de tegels zijn inbeslaggenomen.Heerenveen: bromfietser gewondDe politie heeft zondagmiddag geassisteerd bij een eenzijdig ongeval op deHaskeruitgang. Een 18-jarige bromfietser uit Heerenveen was daar in een bochtten val gekomen. Hij werd met schaafwonden aan zijn been en voet per ambulancenaar het ziekenhuis vervoerd.Burgum: fietsster gewond bij aanrijdingDe politie heeft zondagmorgen hulp verleend bij een aanrijding op de Tjalling H.Haismastraat tussen een fietsster en een automobilist. De 78-jarige fietssteruit Burgum was op een kruising met de Schoolstrjitte ineens de weg overgestokenen had daarbij de 38-jarige automobilist uit Haarlem over het hoofd gezien. Devrouw liep bij de daarop volgende aanrijding letsel aan onder meer haar hoofdop. Ze werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.Jellum: automobilist aangehoudenDe politie heeft zondagavond op de Hegedyk een 66-jarige automobilist uitEasterlittens aangehouden, omdat de man reed tijdens een kort daarvoor opgelegdrijverbod. De man was door de politie eerder staande gehouden bij Marssum omdathij onder invloed een auto bestuurde. Hij blies 610 ug/l, waarvoor hij eenrijverbod kreeg van 6 uren. Enige tijd later zagen politieagenten de man tochweer in zijn auto rijden. Ze wisten hem met enige moeite opnieuw staande tehouden. De man verzette zich vervolgens tegen zijn aanhouding, waarop hijgeboeid naar het politiebureau werd overgebracht. Daar werd opnieuwproces-verbaal opgemaakt.Fryslân: onder invloed De volgende bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed. Debestuurders ontvingen een proces-verbaal. Achtereenvolgens tijd en plaats,personalia, uitslag, rijverbod, voertuig en eventuele bijzonderheden.

Franeker, Hertog van Saxenlaan, zondagmiddag, 47-jarige automobilist uitFraneker, 710ug/l, rijverbod 8 uren en rijbewijs ingevorderd.Driesum, Voorweg, zondagavond, 52-jarige automobilist uit Driesum, 855 ug/l,rijverbod 12 uren en rijbewijs ingevorderd. Man had kort daarvoor op genoemdeweg een hem tegemoetkomende auto geraakt en was vervolgens doorgereden.

BRON: Bureau Communicatie Perspiket Politie Fryslan

112Fryslan