Fryslân – Alcohol en verkeer gaan niet samen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 97 procent van de Friese weggebruikers geen enkel probleem heeft met alcoholcontroles.

Bestuurders met een glaasje op brengen niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar. Daarom controleert de politie regelmatig bestuurders op alcohol; ter bevordering van de verkeersveiligheid. In de verkeersveiligheid hebben de inwoners van Fryslân ook zelf een rol. Daarvoor lanceert de politie Fryslân de campagne ‘1-1-2 daar pak je ook drankrijders mee’.

Controles op alcohol in het verkeer vinden regelmatig op verschillende plaatsen in de regio plaats. Tijdens een surveillance in een weekend of gericht bij grootschalige alcoholcontroles op bepaalde locaties. In 2010 werden tot nu toe door de politie Fryslân ruim 1000 proces-verbalen opgemaakt voor het rijden onder invloed. Een deelnemer aan het verkeer mag niet een hoger alcoholgehalte van 0.5 promille in zijn bloed hebben. Voor beginnend bestuurders gelden strengere regels. Beginnend bestuurders van een motorvoertuig waarvoor een rijbewijs is vereist, mogen de eerste vijf jaar nadat zij hun rijbewijs hebben gehaald een promillage van hoogstens 0,2 hebben. Dit promillage geldt ook voor bromfietsers, snorfietsers en scooters onder de 24 jaar.

Van de ruim 1000 proces-verbalen werden in 336 gevallen het rijbewijs ingevorderd. Bij een alcoholpromillage van 1,3 promille (570 ug/l*) moet de bestuurder het rijbewijs inleveren. Bij beginnend bestuurders ligt die grens vanaf 0,8 promille (350 ug/l). Dit zijn ook de grenzen waarbij de bestuurder de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) moet volgen. Tot nu toe moesten 377 bestuurders een EMA cursus volgen als gevolg van een door de politie opgestelde vordering.

Ongevalskans anderhalf keer groter
Met drie glazen drank op achter het stuur is de kans op een ongeval anderhalf keer groter dan zonder. Wie alcohol in combinatie met drugs of medicijnen gebruikt, vergroot nog meer de kans op de ongelukken. In 2009 waren er in totaal 7108 door de politie geregistreerde ongevallen. In 242 gevallen was er sprake van het rijden onder invloed van alcohol. Daarvan was er bij 68 ongevallen sprake van een aanrijding met letsel als gevolg. Dat is 28,1%. Voor 2010 staat de teller op 4672 geregistreerde ongevallen. Daarbij was in 112 gevallen sprake van rijden onder invloed van alcohol. Bij 25 ongevallen van die 112 aanrijdingen had dat letsel als gevolg.

1-1-2 daar pak je ook drankrijders mee!

Het (Europees) alarmnummer is 1-1-2. Het nummer moet gebeld worden als zich een situatie voordoet waar politie, brandweer of ambulance snel bij moeten zijn. Dat kan ook als er een misdrijf op heterdaad wordt gezien en de dader nog in de buurt kan zijn. Juist bij heterdaadsituaties en strafbare feiten mag 1-1-2 gebeld worden om de politie te alarmeren.

Rijden onder invloed is een misdrijf.De politie Fryslân heeft daarvoor een campagne ontwikkeld om burgers er op te wijzen dat daarom ook 1-1-2 gebeld mag worden als je ziet dat iemand dronken, of met een flink glaasje op, achter het stuur stapt. Met een beschrijving van de situatie, de dader en de richting kan de politie razendsnel in actie komen.

Via artikelen in huis-aan-huisbladen en een poster campagne bij diverse uitgaansgelegenheden wijst de politie de burgers op die verantwoordelijkheid.

Bron : politie.nl

112Fryslan