LEEUWARDEN – De politie was tijdens de intocht van Sinterklaas met een groot aantal agenten aanwezig om te zorgen dat de intocht en demonstraties veilig verliepen.

De antipietengroep KOZP, demonstreerde in een afgezet vak op een hoek schuin tegenover de Doelesteeg. Agenten in ME uniform stonden om het vak heen en stuurden iedereen weg die voor het vak bleef hangen. Het gebied tussen het vak en het Paleis van Justitie was afgezet met hekken en ingericht als persvak. Een draaiorgel werd net als vorig jaar weer korte tijd nabij het KOZP vak gezet om hun te overstemmen.

Tijdens de demonstratie was er een groep die via het Wilhelminaplein bij de KOZP demonstranten probeerde te komen. De politie greep hierop hard in en kon de groep verdrijven. Politiehonden, wapenstokken, ME busjes en motoragenten werden hiervoor ingezet. Agenten vormden een linie om de groep op afstand te houden.

Op het Ruiterskwartier werden door voorstanders van zwarte piet leuzen geroepen richting KOZP. De agenten van de ME hielden de groep op afstand van het vak. Toen Sinterklaas voorbijkwam keerden KOZP demonstranten hem de rug toe. Vanuit de groep voorstanders werden vervolgens pepernoten gegooid naar KOZP. Na het passeren van de intocht werden de KOZP demonstranten met een ME bus weggebracht voor hun eigen veiligheid.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar enkele mensen werden wel verzocht om het gebied te verlaten, mogelijk kregen enkelen ook een tijdelijk gebiedsverbod. De intocht van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten is verder rustig verlopen.