FRYSLAN – Op donderdag 17 maart is de groep van buurtagenten met een twitteraccount namens de politie Fryslân uitgebreid naar 27 buurtagenten. Deze uitbreiding loopt samen met de invoering en het gebruik van een Blackberry door 14 buurtagenten.

Binnen het korps Fryslân vindt een proef plaats in het gebruik van deze ‘smartphone’. Fryslân sluit hiermee bij het landelijke initiatief aan om deze smartphone binnen de politie te introduceren. De Blackberry biedt, naast bellen en sms, door een internetverbinding een aanvulling in het dagelijkse werk op straat. Een voorbeeld is dat de meldkamer niet gebeld hoeft te worden omdat kenteken of persoonsbevraging via een applicatie op het toestel kan worden geraadpleegd. Dit alles binnen beveiligde politiesystemen.

Twitter onderdeel van communicatie
Onderdeel van het testen van het gebruik van de Blackberry is het beheren en gebruiken van een twitteraccount. Op straat, met behulp van de applicatie op de Blackberry, kan de buurtagent direct actuele tweets plaatsen.

Twitter wordt ervaren als een aanvulling op de communicatie van de buurtagent met de buurt en zijn bewoners. Debuurtagent neemt zijn/haar twittervolgers mee in het dagelijks werk of vraagt bijvoorbeeld de hulp bij zaken die in de wijk of het dorp spelen. Denk aan getuigenoproepen, informatie over inbraken en vernielingen maar ook preventieberichten over actieve zakkenrollers.

In november 2011 hadden de buurtagenten van de politieteams Leeuwarden en Noordoost Fryslân de primeur met een twitteraccount. Nu met deze proef komen de onderstaande twitterende buurtagenten erbij:

Plaats en/of wijknaam
Buurtagent
Twitteraccount

Tytsjerksteradiel
Sander Wijnsma
[url=http://twitter.com/#!/sander_wijnsma]@sander_wijnsma[/url]

Boarnsterhim(Akkrum, Nes, Aldeboarn, Terherne, Jirnsum, Raerd, Sibrandaburen, Tersoal, Poppenwier, Dearsum, Friens, Grou, Wergea, Warten, Warstiens, Eagum, Idaerd, Reduzum)
Lucas Haanstra
[url=http://twitter.com/#!/lucas_haanstra]@lucas_haanstra[/url]

Drachten(De Singels, Centrum, Kaden, De Peppel )
Dirk Strijker
[url=http://twitter.com/#!/dirk_strijker]@dirk_strijker[/url]

Heerenveen(De Greiden, Nijehaske en bijbehorende industriegebieden in de wijk Nijehaske en Kanaal-Noord)
Jelte Bouma
[url=http://twitter.com/#!/jelte_bouma]@jelte_bouma[/url]

Skarsterlân(alle dorpen behalve Joure)
Edwin de Vries
[url=http://twitter.com/#!/edwin_devries]@edwin_devries[/url]

Weststellingwerf
Filip Bahlmann
[url=http://twitter.com/#!/filip_bahlmann]@filip_bahlmann[/url]

Harlingen
Broer de Jong
[url=http://twitter.com/#!/broerdejong]@broerdejong[/url]

Ferwerderadiel
Klaas Krol
[url=http://twitter.com/#!/klaas_krol]@klaas_krol[/url]

Sudwest Fryslân (voormalige gemeente Wymbritseradiel)
Chantal Manten
[url=http://twitter.com/#!/chantal_manten]@chantal_manten[/url]

Sudwest Fryslân (voormalige gemeente Wunseradiel)
Jeroen van de Wouw
[url=http://twitter.com/#!/jeroen_vdwouw]@jeroen_vdwouw[/url]

De overige 4 buurtagenten van de 14 die meedoen aan de proef met de Blackberry hadden al een twitteraccount. Dat zijn in Leeuwarden Gerard Willemse ([url=http://twitter.com/#!/wijkagentvob]@wijkagentvob[/url]) en Aksel van der Honing ([url=http://twitter.com/#!/akselvdhoning]@akselvdhoning[/url]) en in Noordoost Winny Kleijn ([url=http://twitter.com/#!/winny_kleijn]@winny_kleijn[/url]) en Trijntje van Dekken ([url=http://twitter.com/#!/trijntjevdekken]@trijntjevdekken[/url]).

Een volledig overzicht van alle twitterende buurtagenten en overige Friese twitteraccounts vind je [url=http://www.politie.nl/friesland/projecten/politiefryslntwittert.asp]op de website van de politie Fryslân[/url].

BRON: politie.nl

112Fryslan