FRYSLAN – De ondersteuningsgroep (OG) van politie-eenheid Noord-Nederland, waar Friesland deel van uit maakt, sluit eind juni aan bij een landelijke proef met stroomstootwapens.

De ondersteuningsgroep wordt ingezet bij complexe aanhoudingen. Noord-Nederland is de vierde eenheid die gaat meedoen met de proef. Sinds februari zijn politiemensen van teams in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam al uitgerust met stroomstootwapens.

Om de veiligheid in Nederland te vergroten en de rechtsorde te handhaven, moet de politie naar voren stappen en mag zij geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Politiemensen geven aan dat zij in sommige situaties behoefte hebben aan een middel dat kan worden ingezet als de korte wapenstok of pepperspray niet effectief zijn en het gebruik van zwaardere geweldsmiddelen zoals het pistool of de politiehond niet wenselijk is. De proef maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoeksprogramma “Less than Lethal Weapons”.

Looptijd proef
De landelijke proef met het stroomstootwapen is in februari van start gegaan en duurt minimaal een jaar. Voor de Ondersteuningsgroep als aanvulling op de teams in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam is gekozen omdat deze gespecialiseerde politiemensen altijd op afroep en in groepsverband optreden. Daarmee werkt de Ondersteuningsgroep op een andere manier dan de politieteams die ook aan de proefdeelnemen. De noordelijke OG stroomt in tijdens de al lopende proefperiode waardoor deze in Noord-Nederland korter is. Overigens kan worden besloten de duur van de proef te verlengen. De deelname aan de proef is afgestemd met het OM en de noordelijke burgemeesters zijn over de proef geïnformeerd.

Ondersteuningsgroep
De ondersteuningsgroep (voorheen AE, Aanhoudingseenheid) treedt in groepsverband op met een bezetting van acht personen en is verdeeld over het gehele gebied van de eenheid. De 44 leden komen uit de verschillende districten en werken hun reguliere dienst op het basisteam; de werkzaamheden van de ondersteuningsgroep zijn een neventaak. De inzet van een Ondersteuningsgroep kan in het gehele werkgebied van de eenheid plaatsvinden. De groep opereert in het gebied tussen basispolitiezorg en arrestatieteam (AT) en wordt ingezet bij (complexe) aanhoudingen met verhoogd risico waarvoor geen AT hoeft te worden ingezet. Te denken valt aan:

  • concreet vermoeden van aanwezigheid wapen
  • aanhoudingen met verhoogd afbreukrisico
  • aanhoudingen met complicerende factoren zoals vluchtgedrag en wegmaken van sporen en bewijs
  • aanhouding/interventie in complexe situaties en/of waarbij geweld te verwachten is
  • begeleiden van vluchtgevaarlijke personen of inbeslaggenomen goederen met grote waarde
  • ondersteuning van basisteams bij het openen van deuren van panden

Opgeleid
Om de deelnemers aan de proef om te kunnen laten gaan met dit nieuwe wapen, zijn en worden landelijk ruim 300 politiemensen in de vier deelnemende eenheden opgeleid. In Noord-Nederland gaat het om alle leden van de ondersteuningsgroep. De deelnemers aan de proef worden opgeleid door docenten van de Politieacademie. Pas als de politiemensen de training met goed gevolg hebben afgelegd, mogen zij het wapen gebruiken.

Geweldsinzet
Het stoomstootwapen is een geweldsmiddel waar opgeleide politiemensen gebruik van kunnen maken tijdens acute situaties. Aan de inzet van geweld en geweldsmiddelen door de politie zijn bepaalde voorwaarden en regels verbonden. Ook moet de politieagent zijn aangewende geweld melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld. Op de website van de politie is meer informatie te vinden over het stroomstootwapen en het thema geweldsinzet.

Redactie