Medio 2010 neemt een aantal politiediensten intrek in een nieuw gebouw langs de A7 bij Drachten.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Op een nog aan te leggen eiland aan het Noorderend start naar verwachting in november van dit jaar de bouw van een multifunctioneel complex. Daarin zullen verschillende diensten van politie en andere hulpverleningsorganisaties worden ondergebracht. MeldkamerHet gebouw omvat circa 11.000 m2 bruto vloer oppervlakte. Een gedeelte zal onderkomen bieden aan de Meldkamer Noord-Nederland. Deze meldkamer vervangt de afzonderlijke meldkamers voor Drenthe, Fryslân en Groningen en werkt ten behoeve van de politlie, de brandweer, het ambulancevervoer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

IBT Voor de regiopolitie Fryslân en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) komt in Drachten ook een centrum voor Integrale Beroepsvaardigheid Training. Dit centrum omvat onder meer:

– een sporthal met twee sportzalen;- twee ondergrondse schietbanen ;- twee DOJO’s voor het trainen van verdedigingssporten; – een overdekte oefenstraat met twee oefenpanden en – verschillende opleidingslokalen.

Regionaal Commando CentrumVerder worden in Drachten voor de regiopolitie Fryslân ook een depot voor in beslag genomen goederen en de medewerkers van de ARBO-dienst gehuisvest. Het gebouw omvat tevens het Regionaal Commando Centrum (RCC) van de veiligheidsregio Fryslân (i.o.). De Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) van de regiopolitie Fryslân zal in voorkomende gevallen ook van deze ruimtes gebruik maken. De unit Forensische Ondersteuning van de Noordelijke Recherche Eenheid (Groningen Fryslân en Drenthe) krijgt in Drachten verschillende werk- en kantoorruimtes waaronder laboratoria , DNA onderzoeksruimtes en onderzoeksgarages.

AanbestedingHet gebouw is ontworpen door de architect Renzo Pavanello van BCT architecten, ingenieurs en adviseurs dat ook de bouw begeleidt. De aanbesteding loopt via een Europese procedure en moet op 24 oktober uitmonden in een opdracht. De bouwkundige oplevering van het gehele complex vindt naar verwachting plaats begin 2011. Met de bouw is een bedrag van 24 miljoen euro gemoeid. Door een gefaseerde uitvoering zal een aantal diensten naar verwachting al medio 2010 zijn intrek kunnen nemen.

112Fryslan