ZUIDWEST-FRYSLÂN – Vanaf heden wordt er in de Zuidwesthoek ten tijde van een reanimatie, een sms-alert verzonden naar de eerder aangemelde reanimatie vrijwilligers.

Burgernet-AED is een samenwerking tussen burgers, gemeente, de meldkamer en AED-bedieners om ten tijde van een hartstilstand eerder de reanimatie te starten en om zo de overlevingskans te vergroten. Allereerst gaat het om een proefperiode van april tot en met oktober in de gemeentes Littenseradiel, Súdwest Fryslân, Gaasterlân-Sleat, Boarnsterhim, Skasterlân en Lemsterland. Wanneer deze proef zal slagen, zal Burgernet-AED in geheel Fryslân operationeel worden.

Reanimeren en defibrilleren
Ten tijde van een hartstilstand moet er binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd worden. Dit om hersenbeschadigingen te voorkomen. De basale reanimatie bestaat uit de reanimatie op de borst met de handen ineen gevouwen en dan 30x pompen en 2x kort beademen. Als er een AED in de buurt is, is het zeer belangrijk om deze te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en kan het hartritme weer op gang brengen. Wanneer de AED bij de reanimatie is, moet er goed naar het apparaat geluisterd worden. Deze zegt wat er moet gebeurden, zoals het opplakken van de pads of op de schokknop drukken. Wanneer de reanimatie binnen 6 minuten gestart is, wordt de overlevingskans vergroot.

Werking Burgernet-AED
Het project loopt via het systeem Burgernet van de politie, maar voordat er een SMS kan worden verstuurt naar de vrijwilligers moeten er enkele handelingen worden verricht in de meldkamer. Als eerste komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer ambulance over een reanimatie. De centralist stuurt eerst twee ambulances en start dan Burgernet-AED op. Op een scherm kan de centralist zien, waar de vrijwilligers wonen en/of werken en alarmeert deze met de oproep om te gaan reanimeren op de locatie. De vrijwilligers die de SMS ontvangen gaan ter plaatse om de reanimatie te starten en zo de overlevingskans te vergroten.

De projectgroep roept alle mensen in de bovengenoemde gemeentes, met een geldig reanimatie certificaat, zich aan te melden voor dit project. Dit kan via [url=http://www.fryslanhartveilig.nl]Fryslân Hartveilig[/url] of via het Antonius Ziekenhuis. Samen maken we Friesland Hartveilig, want iedereen heeft toch ‘in hert foar inoar’?!

112Fryslan