SNEEK – De afgelopen weken zijn er door het projectteam Burgernet-AED enkele voorlichtingsavonden georganiseerd over het project Burgernet-AED.

Burgernet-AED is een project dat is opgezet door de meldkamer ambulance, meldkamer politie en het Antonius Ziekenhuis. Het doel van dit project is om tijdens een reanimatie vrijwilligers ter plaatse te laten gaan om te reanimeren. De alarmering loopt via het systeem van Burgernet, dat al voor een groot deel van Friesland werkt.

In de regio Drenthe draaide dit project al een tijdje en door de goede bevindingen in Drenthe heeft de meldkamer in de provincie Friesland het project overgenomen. Door middel van een pilot zal er worden gekeken of dit systeem ook in Friesland goed kan werken.

Op 4 april zal de pilot van het project starten in de gemeenten Littenseradiel, Boarnsterhim, Súdwest Fryslân, Skasterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Alle personen in deze gemeenten met een geldig reanimatie certificaat kunnen zich aanmelden bij een coördinator in het dorp of via www.fryslanhartveilig.nl. Het doel hiervan is het opzetten van een netwerk van vrijwilligers die kunnen gaan reanimeren en gaan defibrilleren ten tijde van een hartstilstand.

Werking
Het project loopt via het systeem Burgernet van de politie, maar voordat er een SMS kan worden verstuurt naar de vrijwilligers moeten er enkele handelingen worden verricht in de meldkamer. Als eerste komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer ambulance over een reanimatie. De centralist stuurt eerst twee ambulances en start dan Burgernet-AED op. Op een scherm kan de centralist zien, waar de vrijwilligers wonen en/of werken en alarmeert deze met de oproep om te gaan reanimeren op de locatie. De vrijwilligers die de SMS ontvangen gaan ter plaatse om de reanimatie te starten en zo de overlevingskans te vergroten.

Er wordt gewerkt om twee SMS-soorten de deur uit te laten gaan, één voor een groep om te reanimeren en één groep om te defibrilleren. Op dit moment is het alleen nog mogelijk met de mededeling dat er een reanimatie is op een bepaalde locatie en dat de vrijwilligers ter plaatse willen gaan.

Als de pilot eenmaal draait, wordt de stichting Burgernet-AED opgericht, deze neemt de taken van de projectgroep over en zorgt er voor dat alles in goede banen wordt geleidt. De pilot die op 4 april van start gaat, duurt t/m oktober. Als de resultaten positief zijn, zal dit systeem in heel Friesland worden ingevoerd. Voorlopig kan dat vanaf dan alleen in gemeenten die zich aangesloten hebben bij Burgernet. In gemeenten die dat niet zijn, is het dan nog niet mogelijk om Burgernet-AED te laten draaien.

De projectgroep roept alle mensen in de bovengenoemde gemeentes, met een geldig reanimatie certificaat, zich aan te melden voor dit project. Dit kan via www.fryslanhartveilig.nl of via het Antonius Ziekenhuis. Samen maken we Friesland Hartveilig, want iedereen heeft toch ‘in hert foar inoar’?!

112Fryslan