Ook de brandweer heeft wel eens pech onderweg.

Op de Mr. P.J. Troelstrasweg in Leeuwarden kwam onze fotograaf de de TS Ferwert en de AS Stiens tegen. De laatste stond met pech en werd door de TS Ferwert weggesleept. Ondertussen regelde 1 persoon het verkeer.

112Fryslan