BEETGUMERMOLEN – De brandweer moest zaterdagochtend uitrukken voor een dier in de sloot op de Langestraat.

De TS en HV van Menaldum en de TS van Marssum kwamen ter plaatse. Een paard zat vast in een sloot bij een weiland. De brandweerlieden hebben met behulp van touw, slangen en een tractor het paard eruit getrokken.

Nadat al het materiaal weer schoon is gemaakt, keerden beide korpsen weer terug.

Foto’s F. Hiemstra – http://www.hiemstra112.nl

Bent u getuige van nieuws? Tip 112fryslan (vergeet de locatie niet te vermelden) op nummer 06-10242671

112Fryslan

})