MENALDUM – Zaterdagmiddag om drie uur werd de nieuwe brandweerkazerne aan de Bitgumerdyk geopend door de burgemeester van de gemeente Menaldumadeel.

Voor de opening waren een crashtender van de vliegbasis, een ambulance en een hoogwerker van brandweer Harlingen opgesteld voor het pand op het nieuwe industrieterrein. Voor het publiek waren er demonstraties ; er werd onder andere een ongeval met beknelling nagebootst.

In de kazerne is plaats voor drie voertuigen ; een tankautospuit en een hulpverleningswagen zullen vanaf hier uitrukken voor calamiteiten in Menaldum, Dronrijp, Berlikum, Slappeterp, Schingen en Beetgum.

Kijk op http://www.hiemstra112.nl/ voor meer foto’s.

Getuige van nieuws? SMS de 112fryslan tiplijn : 06-10242671

112Fryslan