SCHIERMONNIKOOG – Twee schepen zijn dinsdag met elkaar in botsing gekomen in het Duitse gedeelte van de Waddenzee. Bij deze botsing is een hoeveelheid stookolie in de Waddenzee terecht gekomen. Dinsdagmiddag is door onderzoek gebleken dat de olie in het waddengebied rondom Schiermonnikoog drijft en daar onder andere de zuidwesthoek is besmeurd met olie.

Gelukkig betrof dit een grootschalige oefening van Rijkswaterstaat. Samen met diverse andere instanties (o.a. Defensie, vrijwilligers, Waddenvereniging, brandweer, ambulance en politie)  werd de situatie aangepakt.

Ruim zeventig vrijwilligers hesen zich in knalgele zuidwester uniformen en gingen op het strand de olie (voor de oefening werden houtsnippers gebruikt) opharken en scheppen. Tevens werd er geoefend met een zo geheten “Roboduck”. Hierdoor konden de vrijwilligers goed zien hoe je een met olie besmeurde vogel kon vangen.

Ook werd op het strand een zand dam opgeworpen ter bescherming van het achterliggende land. Dit werd ook toegepast in de kwelders en bij de jachthaven. Bij de jachthaven werd een tijdelijk kunststof doek op de dijk bevestigd, waardoor de olie geen vat krijgt tussen de basalt stenen.

 

 

redactie nw