FRYSLÂN – UMCG Ambulancezorg en het Antoniusziekenhuis gaan voortaan gezamenlijk onder een nieuwe naam de ambulancezorg in Fryslân verzorgen.

Het doel is ambulancezorg in Friese handen houden bij vergunningverlening

Het Antonius ziekenhuis in Sneek heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe organisatie voor ambulancezorg in Friesland. De nieuwe organisatie moet een krachtige, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve partij worden die zich in de loop van 2009 met glans kan melden voor de nieuwe vergunning voor ambulancezorg in de regio Friesland. Per 1 januari 2011 wordt per regio in Nederland eenmalig één vergunning voor ambulancezorg afgegeven, de procedures starten in de loop van 2009. Directeur Wouter van der Kam van het Antonius ziekenhuis vindt dat deze vergunning in Friesland in Friese handen moet blijven.

Nieuwe naam
Het ziekenhuis, met een eigen organisatie voor ambulancezorg, heeft inmiddels collega UMCG Ambulancezorg aan haar zijde weten te krijgen. Beide partijen hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot de realisatie van de Stichting Ambulancezorg Fryslân. UMCG Ambulancezorg is bereid haar Friese activiteiten inbrengen in de nieuwe stichting.

Hoe sterker, hoe beter

Beide partners denken dat het samengaan van alle Friese ambulanceorganisaties en de meldkamer ambulancezorg in één organisatie noodzakelijk is om straks de beste kans te maken op het verwerven van de vergunning in de regio Fryslân. De uiteindelijke beslissing over de vraag wie de vergunning krijgt, is aan de minister van VWS.
Hij laat zich hierbij adviseren door het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân en door de Zorgverzekeraar. “Het is onder de huidige omstandigheden niet uitgesloten dat andere partijen uit zowel Nederland als ook uit het buitenland zich gaan melden voor de Friese vergunning,”zegt directeur Wouter van der Kam van het Antonius ziekenhuis.”Hoe sterker we de ambulancezorg in Friesland nu neerzetten, hoe sterker we ook staan in de procedure rond de vergunningverlening. Persoonlijk vind ik dat we, – los van een kwalitatief goede ambulancezorg op de vaste wal -, een aantal unieke verworvenheden op het gebied van de ambulancezorg en de samenwerking binnen de zorgketen die we in Friesland inmiddels hebben, in stand moeten houden. Ik denk daarbij aan zaken op het gebied van Waddenzorg en aan de watersport in het algemeen.

Maar ook dat we ontwikkelingen ter verdere verbetering van de ambulancezorg in Friesland juist nu moeten versnellen.”

Open voor andere ambulancediensten

De nieuwe Stichting Ambulancezorg Fryslân staat volgens directeur Van der Kam open voor gesprekken met de twee andere Friese ambulancediensten. “Een nieuwe, sterke organisatie, is volgens mij niet alleen in het belang van de ambulancezorg in de regio, maar ook van het personeel dat er werkt. Het is namelijk niet zo dat de nieuwe vergunninghouder automatisch het personeel, het materieel en de huisvesting van de oude vergunninghouders, van de andere ambulanceorganisaties die buiten de boot zijn gevallen, moet overnemen.

Directeur Van der Kam heeft alle partijen betrokken bij de Friese ambulancezorg uitgenodigd om begin volgend jaar met elkaar aan tafel te gaan om er voor te zorgen dat de kansen op een Friese vergunning voor een echte Friese ambulanceorganisatie zo groot mogelijk zijn.

Bron: Website Antonius ziekenhuis Sneek

112Fryslan