GERKESKLOOSTER – Na 80 uur is de brandweer eindelijk klaar met het nablussen van de brand in de zuivelfabriek.

Dinsdagmorgen brak in de fabriek aan de Verlaatsterweg brand uit waarna onder andere een magazijn met 45000 Goudse en Maasdammer kazen in vlammen opging. Een sloopbedrijf heeft muren omgetrokken en beplating verwijderd zodat de laatste brandhaarden geblust konden worden. Het nabluswerk werd op vrijdag verricht door de korpsen van Buitenpost, Kollum, Drogeham en Surhuisterveen.

Bij de bluswerkzaamheden op dinsdag werden achtereenvolgens de korpsen van Buitenpost, Drogeham, Drachten, Grijpskerk, Zuidhorn, Kollum, Dokkum, Groningen, Grou, Leeuwarden, Marsum, Menaldum, Workum, Gytsjerk en Burgum ingezet. Door de massale inzet kon de productiehal behouden blijven.

De daarop volgende uren/dagen werden de ingezette brandweerlieden afgelost door de korpsen van Balk, Heeg, Sneek, Joure, Groningen, Grootegast, Surhuisterveen, Zwaagwesteinde, Burgum, Beetsterzwaag, Ureterp, Anjum en Wommels. Enkele korpsen werden meerdere keren ingezet voor nabluswerkzaamheden. Onder andere de brandweer uit Heerenveen leverde tientallen volle ademluchtflessen.

De autoladder van Drachten raakte bij het bluswerk beschadigd, een dieseltank raakte lek. De Verlaatsterweg die al sinds dinsdag afgesloten was is vrijdag weer vrijgegeven voor verkeer.

112Fryslan