FRYSLÂN – In 2008 kwamen 750 mensen om in het Nederlandse verkeer. Dit zijn er 41 minder dan een jaar eerder, een afname van ruim 5 procent, ten opzichte van 2007.

Het gaat daarbij vooral om een afname van slachtoffers onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

In 2007 eiste het verkeer nog 791 dodelijke slachtoffers. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich nog steeds voort. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en het CBS vandaag bekend hebben gemaakt. Uit gegevens van Eurostat blijkt verder dat binnen de Europese Unie Nederland op Malta na de minste verkeersdoden per miljoen inwoners heeft.

De doelstelling van 2010 met een daling tot maximaal 750 slachtoffers is met dit aantal bereikt. Verkeershandhaving heeft hierbij een belangrijke rol geleverd. De positieve ontwikkeling mag volgens Eurlings in geen geval leiden tot het verslappen van de aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. ,,Het geeft aan dat we samen met alle betrokken partijen goed op weg zijn om de ambitieuze doelstelling voor 2020 van maximaal 500 slachtoffers te halen. Hiervoor zullen wij de komende jaren alles op alles moeten blijven zetten.’’

Opvallend in 2008 is dat het aantal dodelijke verkeerslachtoffers onder jongeren en ouderen is gedaald. In 2007 was in die categorieën nog een stijging te constateren. Het aantal slachtoffers in de leeftijdscategorie van 40-64 jaar is echter licht gestegen. In algemene zin geldt dat de cijfers van de verkeersdoden van 2008 binnen de diverse leeftijds- en voertuigcategorieën in lijn liggen met de dalende trend die zich de laatste jaren voordoet. Per categorie volgt hieronder een aantal ontwikkelingen die specifiek voor dit jaar of die van invloed zijn op de trends die in 2007 zijn gesignaleerd.

Leeftijd
Waar vorig jaar nog een stijging van het aantal verkeersdoden onder jongeren gesignaleerd werd is er in 2008 juist een daling geconstateerd. De enige groep waar het aantal slachtoffers licht stijgt is de categorie van 40 tot en met 64 jaar. Binnen deze groep stijgt het aantal slachtoffers per fiets van 42 naar 49, het aantal bestuurders van motor of scooter stijgt van 28 naar 33 en het aantal bestuurders/inzittenden van bestelauto’s stijgt van 9 naar 14.

Vervoerwijze
Het aantal slachtoffers in personenauto’s en op motoren is gelijk gebleven; het aantal slachtoffers in bestelauto’s (van 36 naar 28), onder (brom)fietsers (van 255 naar 235) en onder voetgangers (van 91 naar 62) afgenomen. Het aantal slachtoffers in vrachtauto’s (van 7 naar 11) en in en op gemotoriseerde invalidenwagens (11 naar 21) is gestegen.

Tijd van de dag
Opvallend is dat het aantal ongevallen overdag afneemt en in de avonduren toeneemt. Vooral de vrijdagavond tussen 22:00 en 0:00 laat een stijging van het aantal slachtoffers zien (11 naar 22).

Vracht- en bestelverkeer
Het totaal aantal verkeersdoden bij ongevallen waarbij minstens één bestelauto was betrokken is gestegen van 80 naar 88. Ondanks deze stijging is er nog steeds sprake van een dalende trend. Waar vorig jaar het aantal slachtoffers inzittenden toenam en het aantal slachtoffers bij de tegenpartij afnam is het nu andersom.

Het aantal slachtoffers waarbij een vrachtauto betrokken was vertoont een dalende trend. Ook in 2008 daalde het aantal verder van 115 naar 103. Waar het aantal dodehoekslachtoffers in 2007 13, waarvan 8 fietsers bedroeg, daalt dit aantal in 2008 naar 9 slachtoffers, waarvan 6 fietsers.

Malta
Nederland staat al jaren aan de top van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Alleen op Malta vallen relatief gezien minder slachtoffers. ( zie tabel links ) Het ministerie van Verkeer streeft naar maximaal 500 verkeersdoden in 2020.

Bronnen: [url=http://www.om.nl/@150529/minder_verkeersdoden/]Openbaar Ministerie.nl[/url] en [url=http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/04_april/22/binnenland/0422_1245_verkeersdoden_CBS_Eurlings.xml]RTLNieuws.nl[/url]

112Fryslan

})