LEEUWARDEN – Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag bekend gemaakt per 1 januari 2012 een herijkt budgetverdeelsysteem (BVS) voor de politie in Nederland door te voeren.

De invoering van deze herverdeling van het budget betekent een structurele vergroting van de financiële middelen voor de politie Fryslân van 10,7 miljoen per jaar.

Binnen de politie Fryslân zal de komende tijd gekeken worden wat de financiële meevaller betekent voor de bezuinigingsplannen van het korps. Het Friese korps is eerder onder toezicht gesteld en heeft daarna flink moeten bezuinigen om de begroting weer rond te kunnen krijgen. Dit hield onder andere een flinke personeelskrimp in om de begroting van het korps binnen enkele jaren weer sluitend te krijgen.

Korpsbeheerder Ferd Crone over dit besluit van het ministerie: “Dit is een opsteker voor het Friese politiekorps. Ik ben er erg verheugd over. Dit is het resultaat van drie jaar overleg met Den Haag. Met deze toezegging van de minister hoeft een fors deel van de krimp in de personeelssterkte van de politie Fryslân (van 144 arbeidsplaatsen) niet door te gaan. Het gaat waarschijnlijk nog om enkele tientallen. In de afgelopen jaren hebben we het kabinet laten zien dat we binnen de Friese politieorganisatie ook zelf gedegen bezuinigings-maatregelen in gang hebben gezet om onze begroting sluitend te krijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot de huisvesting. We zijn daardoor als constructieve partner in Den Haag geloofwaardig geweest. Nu kunnen we weer bouwen aan aanwezigheid van blauw op straat en opsporing van criminaliteit.”

Binnen enkele weken zal er meer duidelijkheid zijn over de precieze omvang van de rijksbijdrage voor de politiezorg in Friesland.

Toelichting:
In januari 2010 is een onderzoek naar de herijking van het budgetverdeelsysteem afgerond. Hieruit kwam naar voren dat er geen goede aansluiting meer is tussen de verdeling van het budget over de korpsen en de werklast waarmee de korpsen geconfronteerd worden. De herijking BVS voorziet in een herverdeling van het budget over het land die beter aansluit bij de gemeten werklast voor de korpsen en ook de objectieve omgevingskenmerken, zoals aantal inwoners en grootte werkgebied. Vooral dit feit zorgt ervoor dat politie Fryslân flink gaat profiteren van de herverdeling, waar het korps bij vorige herverdeling vier jaar geleden juist de grootste klappen kreeg.

112Fryslan