FRYSLÂN – Door hechtere samenwerking tussen het Medisch Centrum Leeuwarden BV en Kijlstra Ambulancegroep BV hopen beide organisaties de kwaliteit van acute zorg in Fryslân verder te verbeteren.

De invoering van een gezamenlijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een eerste stap. De samenwerking zal verder gestalte krijgen op het gebied van opleidingen, inkoop, ICT en innovatie.

Om deze samenwerking vorm te geven, neemt MCL een participatie in Kijlstra. Het gaat daarbij om een minderheidsbelang. Kijlstra blijft zelfstandig als ambulancedienst functioneren.

Een eerste gezamenlijk project is de invoering van een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) op de ambulances dat aansluit bij het in het MCL gebruikte systeem. Het ziekenhuis kan zich zo goed voorbereiden als een patiënt per ambulance arriveert. De beide organisaties gaan daarnaast samenwerken op gebieden zoals opleidingen, inkoop, ICT, innovatie en meer.

De samenwerking tussen het grootste ziekenhuis en de grootste ambulancedienst dient ook ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet op de Ambulancezorg, in 2011. Het is de bedoeling dat dan per regio één ambulancedienst actief is. De samenwerking tussen beide organisaties versterkt de uitgangspositie voor deze nieuwe regelgeving.

Getuige van nieuws? SMS de 112fryslan tiplijn : 06-10242671

Bron: http://www.kijlstra.nl/

112Fryslan

})