FRYSLÂN – Een nieuw hoofdstuk in het dossier patiëntenvervoer per helikopter vanaf de waddeneilanden. De kustwacht gaat dit vanaf maandag tijdelijk overnemen van defensie. Eerder zette de rechter al een streep door het plan om de ANWB het vervoer te laten verzorgen.

Het Belgische bedrijf Heliventure was naar de rechter gestapt omdat de aanbesteding volgens hun niet goed was gegaan. Een eis is namelijk dat er nachtvluchten uitgevoerd kunnen worden. Hieraan kon de ANWB niet voldoen. De rechter besloot daarom dat de aanbesteding opnieuw moest en er ook gepraat moest worden met Heliventure. Volgens de RAV Fryslân voldoet Heliventure niet en stopte daarom de aanbesteding. Defensie moest daarom ook na 1 juli doorgaan met het patiëntenvervoer.

Omdat defensie van het patiëntenvervoer af wil gaan twee helikopters van de Kustwacht vanaf maandag in opdracht van Defensie voorlopig het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden verzorgen. Het gaat in eerste instantie om een periode van drie maanden met een uitloop tot maximaal een jaar. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân moet nog een definitieve oplossing regelen maar dat is tot op heden niet gelukt. Tot die tijd zal de kustwacht het patiëntenvervoer per helikopter vanaf de Waddeneilanden gaan verzorgen.

De kustwachtheli’s zijn aanzienlijk lichter dan de heli’s die defensie momenteel inzet. Ze zijn uitermate geschikt voor patiëntenvervoer. Mogelijk kan deze kustwacht heli ook landen op het helideck van het UMCG. Het patiëntenvervoer wordt uitgevoerd vanaf Den Helder Airport. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de inzet.