KATLIJK – Roelof Hoogkamp en Luite Visser van brandweerkorps Scherpenzeel hebben zaterdagavond een lintje gekregen voor het werk wat ze verrichten bij de brandweer.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Burgemeester Gerard van Klaveren van gemeente Weststellingwerf heeft de koninklijke onderscheiding uitgereikt aan beide vrijwillige brandweermannen. De heren zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Naussau. Ze hebben zich jaren lang als vrijwilligers bij de brandweer ingezet voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente Weststellingwerf.

Naast de onderscheiding was dit tevens het afscheid voor beide heren. De 61-jarige Roelof Hoogkamp is 28 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer en de 57-jarige Luite Visser 35 jaar.

Aansluitend op de onderscheiding vond een feestelijke korpsavond voor cluster Zuid-Oost 2 plaats. Korps Nieuwehorne heeft dit georganiseerd in een klein cafe aan huis. Hier verzamelden leden zich van korpsen Nieuwehorne, Noordwolde, Scherpenzeel en Wolvega. Tijdens de feestelijkheden kregen verschillende brandweermannen van de korpsen diploma’s uitgereikt voor ondermeer het behalen van de chauffeurs- en- bevelvoerders papieren.