MAKKUM/FRANEKER – Vandaag heeft de Koninklijke familie aan Makkum en Franeker een bezoek gebracht.

Vanmorgen rond 10 uur kwam de koningin aan in Makkum en werdt daar onthaald door circa 15.000 mensen. Na een speech en felicitaties aan de Koningin, ging de stoet verder langs de dorpen, waarbij veel werdt gezongen door kinderen en een shantykoor en veel werd laten zien van de dorpen. Heel Wunseradeel was netjes gemaakt voor de komst van de Koninklijke familie.

Rond half twaalf, was het in Makkum afgelopen en ging de familie door naar Franeker. Daar kwamen ze rond kwart over 12 aan bij de burgemeester van deze stad en hier waren dan ook zo’n 20.000 mensen op de been om de koningin te zien. Nadat ze hier door de stad had gelopen, kwam ze op het kaatsveld, waar alle prinsen en prinssesen uit hun dak gingen om een balletje te slaan. Na nog een een bedank toespraak van de Koningin, sloot zij dit af met de woorden:”Tige tank”. Hierna vertrok de familie met de bus weer vanuit Franeker.

Voor deze dag zijn zo’n 265 agenten ingezet, waaronder ook Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Verder was er een ambulance de gehele dag aanwezig en stond er in beide plaatsen meerdere rode kruis teams klaar, voor assistentie.

De dag was zeer aangenaam, doordat er in beide plaatsen geen regen was. Onze fotografen waren in Franeker.

112Fryslan