Lauwersmeer - Woensdag bracht hare Majesteit de Koningin een streekbezoek aan het Lauwersmeergebied en Schiermonnikoog.

Tijdens het streekbezoek werd aandacht besteed aan het samengaan van economische groei en toeristische ontwikkeling met natuurbehoud. De Koningin bezocht Visafslag Lauwersoog, Zoutkamp en Schiermonnikoog. Rond 12.30 uur arriveerde de Koningin in recreatiepark Esonstad. In het waaggebouw vond onder leiding van Commissaris van de Koningin  Nijpels, een gesprek plaats over de waterhuishouding in het Lauwersmeer, dat de status van Nationaal Park heeft. Na dit gesprek ging de Koningin per boot naar Schiermonnikoog, waar zij ontvangen werd door burgemeester Swart. Na een korte ontmoeting met vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij bezocht de Koningin het bezoekerscentrum van het eiland. Ook bezocht de Koningin Nationaal Park Schiermonnikoog, een aaneengesloten duin- en kweldergebied van 5400 hectare. Bij de vuurtoren gaf een beheerder van Natuurmonumenten uitleg over het landschap. © Foto’s: Jan Beets      www.radionof.nl

112Fryslan

})