LEEUWARDEN – Op de Junokade is maandagmorgen een klipper binnen enkele minuten gezonken. De brandweer kwam tevergeefs in actie om het schip te redden.

Omstreeks half negen moest de brandweer met spoed uitrukken voor de klipper, welke als woonboot werd gebruikt. Bij aankomst zat er flink wat water in de boot. Na enkele minuten kantelde het schip waardoor de mast naar de wal toe kwam. Om onveilige situaties te voorkomen werd er ruim afgezet.

Toen het schip helemaal vol met water was gelopen zonk het bootgedeelte en bleef alleen nog maar de mast zichtbaar boven het water. Voor de brandweerlieden viel er weinig aan het schip te redden. De Grouster brandweer kwam ter plaatse om olieschermen te plaatsen.

R. Kiestra