UTRECHT – Rijkswaterstaat en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) waarschuwen voor de eerste gladheid van dit winterseizoen.

De komende dagen en nachten is er sprake van minima rond het vriespunt en worden de eerste winterse buien verwacht. Automobilisten worden dringend verzocht rekening te houden met mogelijke gladheid op de Nederlandse snelwegen. Rijkswaterstaat strooit de komende week naar verwachting op diverse plaatsen zout. Desondanks kan het toch plaatselijk glad worden. Rijkswaterstaat en KLPD adviseren weggebruikers om de weersvoorspelling en verkeersinformatie extra goed in de gaten te houden, de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen en rekening te houden met een langere reistijd, vooral tijdens ochtendspits.Bij eventuele ongevallen en calamiteiten worden, naast de politie inzet, de weginspecteurs van Rijkswaterstaat ingezet om de afhandeling zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zorgt Rijkswaterstaat in samenwerking met diverse marktpartijen voor goede informatie over de actuele situatie op de weg via o.a. radio, internet en teletekst.

Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is goed voorbereid op de winter. Rijkswaterstaat heeft de startvoorraad zout met de helft verhoogd naar 90.000 ton. In heel Nederland liggen de loodsen vol met zout. Bij verwachte gladheid en dus ook bij sneeuwval of ijzel strooit Rijkswaterstaat preventief op de snelwegen. Op basis van het gladheidmeldsysteem, eigen waarnemingen door de gladheidcoördinatoren en weginspecteurs van Rijkswaterstaat èn de weerbureaus, kan Rijkswaterstaat inschatten of het glad wordt. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen start Rijkswaterstaat enkele uren voor de verwachte gladheid met een strooiactie. Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen weken al op enkele snelwegen preventief gestrooid.

112Fryslan