Gezamenlijke aanpak jaarwisseling in Fryslân start met vuurwerkles.

FRYSLÂN – Een van de stellingen die werd voorgelegd aan groep 8 van basisschool Dr. Algraschool uit Leeuwarden. Zij kregen vanochtend in Leeuwarden de eerste voorlichtingsles over vuurwerk die werd gegeven door studenten van het ROC Friese Poort. Met deze vuurwerkles is de voorbereiding op de jaarwisseling officieel van start gegaan.

[img]http://www.politie.nl/Friesland/Images/klein%20%20vuurwerkles_tcm7-626243.JPG[/img]

Ieder jaar geeft HALT Noord-Nederland lessen over de gevaren en gevolgen van vuurwerk aan groep 7/8 leerlingen van de basisscholen en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Fryslân. Op het basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden en op 24 basisscholen in de gemeente Weststellingwerf worden in 2010 deze lessen voor het eerst gegeven door tweedejaarsstudenten van de Oriëntatie opleiding Politie met Sociaal Cultureel Werk (OOP/SCW). Een samenwerking met als belangrijkste doel ‘de jeugd vertelt het de jeugd’.

Aanpak jaarwisseling
Na de vuurwerkles gaf de Beheersdriehoek, bestaande uit de voorzitter van het regionaal college en korpsbeheerder Ferd Crone, plaatsvervangend korpschef Max Daniel en hoofdofficier van justitie Annette Bronsvoort een presentatie over de gezamenlijke aanpak van de betrokken organisaties op gemeentelijk- en regionaal niveau in de aanloop naar en tijdens de komende jaarwisseling.

Oud en Nieuw Zonder Kater
Ferd Crone haalde daarbij aan dat niet alleen de boodschap van het veilig omgaan met vuurwerk belangrijk is maar ook over het alcoholgebruik. Vooral onder jongeren en in aanloop naar de feestdagen kan de boodschap; ‘Oud en Nieuw Zonder Kater’ niet vaak genoeg verteld. En ‘Zonder Kater’ is dubbelop; na het nuttigen van drankjes kan het soms slecht wakker worden zijn. Maar ook als je wakker wordt tussen de muren van een politiecel omdat je vernielingen hebt gepleegd kan je dat ook een flinke kater opleveren.

[img]http://www.politie.nl/Friesland/Images/persconferentie%20driehoek%20klein_tcm7-626244.JPG[/img]

Sprekend voor alle 31 Friese gemeentes wees de burgemeester van Leeuwarden op het voortbouwen op de lokale initiatieven die in samenwerking met plaatselijk belang en buurtverenigingen worden ontwikkeld zodat de jaarwisseling in de Friese steden en dorpen feestelijk en veilig verloopt.

Handen af van….
Plaatsvervangend korpschef Max Daniel benadrukte dat het hinderen en belemmeren van hulpverleners en werknemers met een publieke taak niet wordt getolereerd. Handen af van iedereen die ondersteunt in het veilig laten verlopen van de jaarwisseling. Vinden er toch incidenten plaats waarbij toezichthouders, gemeenteambtenaren, ambulancepersoneel, brandweer, politieambtenaren en andere gezagdragers worden gehinderd in het uitoefenen van hun werk dan heeft het Openbaar Ministerie het beleid van een strafeis die 150% hoger ligt dan gebruikelijk.

Snelrechtzitting
De hoofdofficier van justitie maakte bekend dat de snelrechtzitting met zaken die tijdens de jaarwisseling hebben gespeeld op 7 januari 2011 plaatsvindt. Zaken die nog een langere onderzoeksperiode hebben maar wel tijdens oud en nieuw hebben plaatsgevonden komen eind maart in een themazitting aan de orde.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan