Inzet brandweer in Fryslân voor stormschade

FRYSLAN – De brandweer is maandagavond op diverse plekken in de provincie in actie gekomen om de gevolgen van de stormachtige wind te bestrijden.

In Molkwerum, Akkrum, Leeuwarden en Drachten verwijderde de brandweer bomen die waren omgewaaid en een weg versperden. In Joure verwijderde de brandweer een boom die deels op een huis was gevallen. In Raerd en Leeuwarden werden bomen door de brandweer uit voorzorg gekapt om te voorkomen dat ze op een woning terecht zouden komen.

De brandweer rukte in Drachten uit om samen met een dakdekker te voorkomen dat dakplaten van een pand in aanbouw aan de Galvanistraat zouden wegwaaien. In Zweins tenslotte, reageerde de brandweer op een melding van wateroverlast.

Bron: Veiligheidsregio Fryslân – foto brandweer Joure

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

112Fryslan